Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/12/2010 23:12 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
[CNTT] Tìm hiểu về Công nghệ ADSL


 MỤC LỤC

Lời nói đầu ....................................................................................... 3

Ch­ương 1. Công nghệ nền tảng của ADSL ................................... 5

1.1. Mạng nội bộ (LAN).................................................................. 5

.... 1.1.1. Công nghệ Ethernet và IEEE 802.3....................................... 5

1.1.1.1. Cấu trúc gói số liệu........................................................ 5

1.1.1.2. Nguyên tắc hoạt động..................................................... 7

1.1.1.3. Hình thức kết nối vật lý.................................................. 10

1.1.1.4. CSMA/CD .................................................................... 12

...... 1.1.1.5. Fast Ethernet ................................................................. 13

1.1.1.6. Sự thực thi Fast Ethernet ............................................... 14

...... 1.1.1.7. Gigabit Ethernet ............................................................ 14

1.1.1.8. Sự thực thi Gigabit Ethernet ........................................... 14

1.1.2. Công nghệ mạng Token Ring .............................................. 15

1.1.2.1. Cấu trúc gói số liệu ....................................................... 15

...... 1.1.2.2. Nguyên tắc hoạt động .................................................... 17

1.2. Mạng diện rộng WAN ............................................................. 18

1.2.1. Kết nối điểm - điểm ............................................................ 18

1.2.2. Switched WANs ................................................................ 18

1.2.2.1. Chuyển mạch – Circuit Switching .................................. 18

       1.2.2.2. Chuyển mạch gói- Packet Switching ............................... 19

       1.2.2.3. ATM ............................................................................ 19

       1.2.2.4. Mạng X.25 .................................................................... 19

       1.2.2.5. Frame Relay .................................................................. 21

       1.2.2.6. ISDN ............................................................................ 21

       1.2.2.7. SONET ........................................................................ 22

1.3. Các thiết bị kết nối phổ biến trong mạng LAN và WAN ....... 23

     1.3.1. Card mạng: NIC ................................................................. 23

     1.3.2. Repeater: Bộ lặp ................................................................. 23

     1.3.3. HUB .................................................................................. 23

     1.3.4. Liên mạng (Internet Working) .............................................. 25

       1.3.4.1. Cầu nối (Bridge) ............................................................ 25

       1.3.4.2. Bộ dẫn đ­ờng (Router) ................................................... 25

       1.3.4.3. Bộ chuyển mạch (Switch) .............................................. 26

Chư­ơng 2. Tổng quan về ADSL .................................................... 27

2.1. Giới thiệu tổng quan kỹ thuật xDSL ....................................... 27

2.2. Tổng quan về công nghệ xDSL ............................................... 29

     2.2.1. Đặc điểm của công nghệ xDSL ........................................... 29

     2.2.2. Ưu điểm của công nghệ xDSL ............................................ 30

     2.2.3. Những thách thức chính của công nghệ xDSL ..................... 30

2.3. Kỹ thuật ADSL ........................................................................ 31

     2.3.1. ADSL là gì ......................................................................... 31

     2.3.2. ứng dụng của ADSL ........................................................... 33

     2.3.3. Cơ chế hoạt động và dải tần của ADSL ............................... 34

       2.3.3.1. Cơ chế hoạt động .......................................................... 34

       2.3.3.2. Dải phổ tần của ADSL .................................................. 35

     2.3.4. Ưu điểm của ADSL so với PSTN & ISDN .......................... 35

     2.3.5. Các thành phần của ADSL .................................................. 36

       2.3.5.1. Modem ADSL là gì ....................................................... 37

       2.3.5.2. Modem ADSL làm việc nh­ thế nào ................................. 38

       2.3.5.3. Mạch vòng/Local Loop là gì .......................................... 39

     2.3.6. Các thành phần ADSL từ phía nhà cung cấp dịch vụ ........... 40

       2.3.6.1. DLAM là gì .................................................................. 40

       2.3.6.2. BAS là gì....................................................................... 41

       2.3.6.3. ISP là gì ....................................................................... 42

     2.3.7. Các thành phần khác của hệ thống ADSL ............................ 42

     2.3.8. Kết nối mạng ...................................................................... 42

       2.3.8.1. Các giao thức đ­ược sử dụng giữa modem và BAS .......... 43

       2.3.8.2. Vai trò của ATM ........................................................... 43

     2.3.9. Vai trò của PPP .................................................................. 44

       2.3.10. Modem ADSL trên thực tế ............................................. 44

       2.3.11. Mối t­ương quan giữa thoại và ADSL ............................... 45

       2.3.11.1. Thoại và ADSL chung sống ra sao ............................... 46

       2.3.11.2. Tốc độ đa dạng ........................................................... 46

2.4. ADSL mang lại gì cho ngư­ời dùng, doanh nghiệp .................. 47

     2.4.1. Đối với ng­ười dùng ............................................................. 47

     2.4.2. Đối với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ........................ 48

Ch­ương 3. Tình hình phát triển ADSL tại nư­ớc ta hiện nay ......... 49

3.1. Tình hình phát triển ADSL tại Việt Nam ................................ 49

     3.1.1. Sự ra đời của kỹ thuật ADSL tại Việt Nam ........................... 49

     3.1.2. Công nghệ ADSL tại Việt Nam ........................................... 49

       3.1.2.1. Các nhà cung cấp đ­ường truyền ADSL tại Việt Nam ....... 49

       3.1.2.2. Tìm hiểu cách thanh toán cư­ớc phí thuê bao ADSL ........ 52

       3.1.2.3. DLAM một số cổng DLAM tại Hà Nội .......................... 53

3.2. Thách thức với các nhà cung cấp dịch vụ ADSL tại Việt Nam         54

     3.2.1. Cung v­ượt quá cầu ............................................................. 54

     3.2.2. Chất l­ượng đư­ờng dây ........................................................ 54

     3.2.3. H­ướng giải quyết của các nhà cung cấp dịch vụ ADSL ........ 55

Chương 4: Kết luận......................................................................... 57

Tài liệu tham khảo        
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
25/10/2011 20:10 # 2
koibomnbt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu về Công nghệ ADSL


mình cảm ơn diễn đàn đại học DUY TÂN đã chia sẽ bài viết Tìm hiểu về Công nghệ ADSL này 
25/10/2012 09:10 # 3
ngochien2506
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/10/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu về Công nghệ ADSL


thank ban nhiu

 
 
11/11/2012 01:11 # 4
ccvt030024
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/11/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu về Công nghệ ADSL


cảm ơn các bạn nhiều
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019