Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/02/2018 23:02 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 59/250 (24%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3059
Được cảm ơn: 247
[Fshare] Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng


Mẫu hợp đồng kinh tế mua bán và biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

 

Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng dưới đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: /HĐKT
V/v ..................................................

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;

- Căn cứ nghị định số .................... ngày .................. của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm ..... tại ......................................... chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

Đại diện: ..........................................................................................Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................

Tài khoản:.................................................................................................................

MST:........................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................

Các bạn tải về tham khảo tiếp nhé!

Link: https://www.fshare.vn/file/MN5IR4Y929U9
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019