Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/10/2013 10:10 # 1
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
[OLP Tin 2013- Học thầy Tùng] - balance
 

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<algorithm>
 
using namespace std;
 
 
int n;
int a,b;
ifstream fi("balance.inp");
ofstream fo("balance.out");
int sb1(int x)
{
int t = 0;
for ( int i = 31; i>= 0;--i)
t+=((x>>i)&1);
 
return t;
 
}
 
string Process(int a,int b)
{
if ( sb1(a+b)== 1 || ((a+b)%a == 0 &&  sb1((a+b)/a) == 1 ) )
return "YES";
return "NO";
 
}
int main()
{
fi>>n;
 
for ( int i = 0; i< n; i++)
{
 
fi >> a>>b;
 
if ( a > b)
a^=b^=a^=b;
 
 
fo << Process(a,b)<<endl;
}
return 0;
}


======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019