Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/05/2019 23:05 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 126/130 (97%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 906
Được cảm ơn: 13
Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm


Tổng quan Ngành

 
Công nghệ Phần mềm không còn là một ngành mới mẻ, nhưng những sản phẩm của nó luôn luôn mới và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách nhanh chóng. Ngày nay, bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng cần tới sự góp mặt của sản phẩm ngành Công nghệ Phần mềm, từ các ứng dụng điện thoại cá nhân đến phần mềm của các doanh nghiệp hay những hệ thống quản lý của cả một quốc gia. Đây là ngành học dành cho những bạn trẻ đam mê công nghệ và mong muốn đưa sự sáng tạo vào công việc để tạo ra các phần mềm có tính ứng dụng cao, chính xác và hiệu quả. 
Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
Thời gian Đào tạo: 
 • Trình độ Đại học: 4 năm
 • Trình độ Cao đẳng: 3 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
Kiến thức Cơ sở
 
 • Kỹ thuật Lập trình
 • Hệ điều hành
 • Mạng máy tính
 • Bảo mật Thông tin
 
Kiến thức chung của Ngành
 
 • Công nghệ Phần mềm
 • Lập trình web
 • Bảo mật Thông tin
Kiến thức chuyên sâu
 • Kiến trúc và Thiết kế Phần mềm
 • Quản lý Dự án Phần mềm
 • Lập trình trên thiết bị di động
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
 • Có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
 • Có khả năng tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn.
 • Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù hợp cho các tổ chức.
 • Thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng cho một hệ thống phần mềm.
 • Xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới.
 • Biết áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp cho khách hàng.
 • Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Cơ hội Việc làm ngành Công nghệ Phần mềm
 
 • Chuyên viên kiểm thử phần mềm
 • Chuyên viên phát triển phần mềm 
 • Chuyên viên thu thập và xử lý yêu cầu, tư vấn giải pháp cho khách hàng
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế phần mềm
 • Chuyên viên quản lý sản phẩm phần mềm (Product Manager)
 • Chuyên viên triển khai phần mềm
 • Chuyên viên hỗ trợ phần mềm: an ninh, mạng, quản lý cấu hình, đảm bảo chất lượng (QA)
 • Chuyên viên quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm của doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn tích hợp hệ thống
 • Chuyên viên tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn, quản lý qui trình phát triển phần mềm
 • Tự xây dựng và làm chủ các công ty về phần mềm và dịch vụ phần mềm
 • Nguồn: kênh 14.vn
Tổng quan Ngành
 
Công nghệ Phần mềm không còn là một ngành mới mẻ, nhưng những sản phẩm của nó luôn luôn mới và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách nhanh chóng. Ngày nay, bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng cần tới sự góp mặt của sản phẩm ngành Công nghệ Phần mềm, từ các ứng dụng điện thoại cá nhân đến phần mềm của các doanh nghiệp hay những hệ thống quản lý của cả một quốc gia. Đây là ngành học dành cho những bạn trẻ đam mê công nghệ và mong muốn đưa sự sáng tạo vào công việc để tạo ra các phần mềm có tính ứng dụng cao, chính xác và hiệu quả. 
Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
Thời gian Đào tạo: 
 • Trình độ Đại học: 4 năm
 • Trình độ Cao đẳng: 3 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
Kiến thức Cơ sở
 
 • Kỹ thuật Lập trình
 • Hệ điều hành
 • Mạng máy tính
 • Bảo mật Thông tin
 
Kiến thức chung của Ngành
 
 • Công nghệ Phần mềm
 • Lập trình web
 • Bảo mật Thông tin
Kiến thức chuyên sâu
 • Kiến trúc và Thiết kế Phần mềm
 • Quản lý Dự án Phần mềm
 • Lập trình trên thiết bị di động
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
 • Có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
 • Có khả năng tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn.
 • Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù hợp cho các tổ chức.
 • Thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng cho một hệ thống phần mềm.
 • Xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới.
 • Biết áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp cho khách hàng.
 • Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Cơ hội Việc làm ngành Công nghệ Phần mềm
 
 • Chuyên viên kiểm thử phần mềm
 • Chuyên viên phát triển phần mềm 
 • Chuyên viên thu thập và xử lý yêu cầu, tư vấn giải pháp cho khách hàng
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế phần mềm
 • Chuyên viên quản lý sản phẩm phần mềm (Product Manager)
 • Chuyên viên triển khai phần mềm
 • Chuyên viên hỗ trợ phần mềm: an ninh, mạng, quản lý cấu hình, đảm bảo chất lượng (QA)
 • Chuyên viên quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm của doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn tích hợp hệ thống
 • Chuyên viên tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn, quản lý qui trình phát triển phần mềm
 • Tự xây dựng và làm chủ các công ty về phần mềm và dịch vụ phần mềm 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019