Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/04/2018 16:04 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 19/250 (8%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3019
Được cảm ơn: 247
THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH “BIRDY PROGRAM - 2018” CỦA CÔNG TY PETROSETCO DISTRIBUTION (PSD). (11/4/2018)


          TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG HỢP TÁC DN & CGCN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 09/KH- HTDN&CGCN                                     Đà Nẵng, ngày 1 tháng 04 năm 2018

 

                                                    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

                                     “BIRDY PROGRAM - PHIÊN BẢN 2018

                      CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH CỦA CÔNG TY

                                       PETROSETCO DISTRIBUTION (PSD)

                      

I. MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA

   Với mục tiêu tìm kiếm, tuyển chọn và đào tạo các bạn sinh viên năm cuối các Trường Đại học trên toàn quốc có tố chất tốt, hoài bão và nhiệt huyết để bổ sung vào đội nhân sự kế thừa của doanh nghiệp. Phòng HTDN&CGCN phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) tổ chức chương trình tuyển dụng thực tập sinh (có lương) dành cho sinh viên năm cuối của trường Đại học Duy Tân.

 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:Từ 07h30’- 16h00’, ngày 11/04/2018

Địa điểm: Hội trường 510 -Số 03 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng.

2. Đơn vị tổ chức:

- Trường Đại học Duy Tân;

- Công ty PSD.

3. Thành phần tham dự:

Đại diện BGH Nhà trường; Lãnh đạo Công ty PSD.

- Phòng HTDN&CGCN; Lãnh đạo, giảng viên khoa QTKD, ĐTQT, CNTT.

Sinh viên các khoa QTKD, CNTT, ĐTQT.

 

III. NỘI DUNG

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Tham dự

Phụ trách

Thứ Ba, ngày 10/4/2018

15h00 -16h00

   Đại diện Công ty PSD phối hợp với Phòng HTDN kiểm tra lại các khâu chuẩn bị hậu cần trước chương trình.

  - Đại diện Công ty PSD;

  - Đại diện Phòng HTDN

        & CGCN.

 

Thứ Tư, ngày 11/4/2018

07h30 – 08h00’

     Đón khách - ổn định sinh viên.

  - Đại diện Công ty PSD;

  - Lãnh đạo Trường;

  - Đại diện các đơn vị .

  - Sinh viên

 

Phòng HTDN & CGCN.

 

08h00 – 08h10’

 

     - Khai mạc chương trình.

     - Đại diện BGH Nhà trường phát biểu.

 

  - Đại diện Công ty PSD;

  - Lãnh đạo Trường;

  - Đại diện các đơn vị.

  - Sinh viên.

Phòng HTDN & CGCN

MC trung tâm

Truyền thông.

08h10 – 08h20’

 

     - Giới thiệu về công ty PSD, mục tiêu và ý nghĩa chương trình tuyển dụng SV năm cuối.

  - Đại diện Công ty PSD;

  - Lãnh đạo Trường;

  - Đại diện các đơn vị .

  - Sinh viên

Đại diện Công ty PSD.

08h20 – 08h45’

    - Chiếu video clip giới thiệu về môi trường làm việc tại PSD.

  - Đại diện Công ty PSD;

  - Lãnh đạo Trường;

  - Đại diện các đơn vị .

  - Sinh viên

Đại diện Công ty PSD.

08h45 - 16h00’

    - Phỏng vấn trực tiếp bởi Ban lãnh đạo PSD đối với các sinh viên năm cuối 

  - Đại diện Công ty PSD;

  - Sinh viên

Đại diện Công ty PSD.

16h00’

    - Kết thúc chương trình.

 

 

 

Link đăng ký tham gia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhFUytQ2rgJnUF7XKaDveV3RPs7Fj28Fyuz_Wilo7WqiXkw/viewform   

                                

                                                                                                            PHÒNG HTDN&CGCN

                                                                                                             P.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                                 Nguyễn Công Duy Khôi

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019