Cùng đến với các đoạn phim ngắn cực chất được sản xuất từ cộng đồng Dota 2 dành cho cuộc thi của Valve 

1. What hero do you truly need bởi Leslle

 

 

 

 

2. The Passion of Io bởi tsunami643

 

 

 

 

3. Space Created bởi Seatech

 

 

 

 

4. Rune Control bởi Twin FX

 

 

 

 

5. Glory of The International bởi P-o-rtability

 

 

 

 

6. Join The International 5 bởi dopatwo

 

 

 

 

7. Neutral Life bởi Skunpy Animations

 

 

 

 

8. Low Priority Story bởi W200me

 

 

 

9. The Same Game bởi First Dream

 

 

10. The Final Battle bởi 4fun

 

 

Nguồn: Playdota