Chính xác hơn là dành cho các chủ sở hữu Compendium TI5: bộ music pack từ 2 nhà soạn nhạc lừng danh Jeremy & Julian Soule (Wahammer 40k, Skyrim).

Phần thưởng dành cho chủ sở hữu Compendium TI5

Announcer Packs

  • Announcer: Bristleback | Trade được sau 1/9/2015
  • Mega-Kills: Bristleback | Trade được sau 1/9/2015

Music Packs

  • The International 2015 Music Pack | Soạn nhạc bởiJeremy & Julian Soule | gồm 36 âm thanh mới. | Trade được sau 1/9/2015

 

 

 

Audio Updates

  • Một tùy chọn mới tên là  'Music HDR' được thêm vào hệ thống

Dung lượng: 86.3 MB

Playdota.vn