Bản update này bao gồm các nội dung chú yếu là: các cách kiếm point Compendium miễn phí mới, cập nhật về Store, model Leshrac và bộ item của giải Dotapit (ảnh trên).

Official Changelog

Thêm chức năng Compendium 

 • Thêm vào Challenge thứ 4 là chơi 1 hero chỉ định, phần thưởng là cả coin và point của Compendium.
 • Challenge hoạt động với Captains Mode, Captains Draft, Random Draft, Single Draft, và All Random.
 • Có 10 hero được thêm vào Challenge, bạn được làm tổng cộng 3 lần 10 hero và số point kiếm được tối đa sẽ là 450.
 • Có thể phá Immortal để được 200 point/món đồ.
 • Có thể Recycle 10 items để có được Charm of the Crucible Jewel II và 25 point Compendium.
 • Thêm 3 Recycle Charm Achievements. Tạo 1 Charm, tạo 10 Charms và mở 8 Charms. Tốn 50, 125 và 200 points.
 • Thêm vote all-stars match, được 50 point.

Các thay đổi khác

 • Cập nhật thông báo hiện rõ số lượng gold chi tiết mà địch nhận được khi giết người
 • Sửa một số lỗi skill đáng lẽ ra không có tác dụng với Zombies của Undy: Eclipse, Eye of the Storm, Diabolic Edict
 • Sửa lỗi tốn Searing Arrows tốn thêm một lượng mana nửa khi bắn
 • Sửa lỗi Rubick có Split Shot vĩnh viễn
 • Sửa lỗi về vũ khí của Enchantress
 • Sửa lỗi hiếm về một số skill passive xài theo % có khả năng xảy ra 100% trong một số trường hợp.

Recycling Updates

Charm of the Crucible Jewel II

Hệ thống 'hóa vàng' item đã trở lại

 • Recycle 10 item bạn sẽ có một cái Charm of the Crucible Jewel II, kèm theo đó là 25 Compendium Points.
 • Charm hoạt động như Victory Prediction Taunt.
 • Đoán đúng 3 lần được một cái Treasure of the Crucible Jewel II với một tỉ lệ nhất định drop Arcana.
 • Charm bị hủy sau 2 lần đoát trượt.

Treasure of the Crucible Jewel II

Mở ra các chests sau:

 • Writhing Executioner, Incandescent Liturgy, Smoldering Journey, Tools of the Final Utterance, Baleful Hollow, Oath of the Afflicted Soul, Humble Drifter, Aspect of the Year Beast, Fatal Blossom, Onyx Lotus, Stellar Jade Raiments of the Sacrosanct, The Ram's Head Armaments, Crucible of Light, Blessing of the Crested Umbra, Sovereign of the Hive, Rider's Eclipse, Regalia of the Parasol's Sting, Bloody Ripper, Rider of Avarice, Arms of the Onyx Crucible, Umbra Rider, Scorched Fletcher, Deepweed Drowner, Transmuted Armaments, Rising Chaos, Eternal Fire, Crescent, Rightful Heir, Tribal Terror, Vestments of the Infinite Waves, Crystal Scavenger, The Witch Hunter, Dark Reef Escape, Cadenza Magic Master, Dark Angel, Hunter with No Name, Treasure of the Deep, Primeval Prophet, Static Lord, Heavenly General, Sanguine Royalty, The World Splitter, Everlasting Heat, Cicatrix Regalia, Array of Tranquility, Eternal Nymph, Imperial Relics, Father of the Forest, Sentinel of the Lucent Gate, Heirlooms of Aeol Drias, The Mourning Mother, Firestarter, Volatile Firmament, Obsidian Guard, Engulfing Spike, Snowstorm Huntress, Armor of the Stalwart Soul, Iceborn Trinity, Relics of the Sundered King, Dreadhawk Armor, Dame de Carreau, Hidden Flower, Ghastly Matriarch, The Fiend Cleaver, Legacy of Infernal Wings, Battletrap, Eldwurm's Touch, Monstrous Reprisal, Champion of Discord, Agaric Flourish, Warcog, Steam Chopper, Acid Hydra, Unbroken Stallion, Wrath of Ka, Azure Constellation, Errant Soldier, Guise of the Winged Bolt, The True Crow, Keen Machine, Resentment of the Banished Princess, Acolyte of Vengeance, Dragonterror, Garb of the Consuming Tides, Robes of the Heretic, Tempest's Wrath, Frozen Blood, Whisper of the Tribunal, Amberlight Raiment, Ocean Conqueror, The Blazing Superiority, Worldforger, Relentless Warbringer, Defender of Matriarch, Debts of the Nightwatchman, The Convicts' Trophies.

Store

Item mới

Đây là 2 item từ stretch goal ẩn của giải Dotapit

 • The Arms of Rising Fury Set: Sven -  Xem page workshop: steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=317461707
 • Skywarrior's Wings: Skywrath Mage

Dota TV Tickets

 • Donbass Cup: Kramatorsk Qualifiers
 • Zonda Cup
 • SIBERIA Dota 2 Cup Season 2
 • Acceleration Indonesia League
 • Master League
 • Tournament f Mother SEASON 4 | xem miễn phí
 • The Yolo Tournament 2 | xem miễn phí

Khác

 • Rarity của item Golden Heroic Effigy of The International 2015 được đổi từ Rare sang Legendary.

Item Drop List

Charm's Arcana

 • Frost Avalanche của CM đã có thể drop

Hero Updates

 • Leshrac có thêm 1 slot vũ khí nữa. Phải chăng model hero này sắp được cập nhật để cầm thêm 1 cái gì đó?

Dung lượng: 82.0 MB

Nguồn: Playdota.vn