Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/02/2010 18:02 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long

Đây là bộ truyện nổi tiếng của Đài Loan nói về sự hóm hỉnh của thầy trò chùa Ô Long, hy vọng sẽ đem lại cho độc giả phút thư giãn thú vị.

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Một tháng sau...

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (1): Thần đồng chùa Ô Long,
Cười suốt 24giờ,

Còn nữa
Nguồn: 24h.comThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
05/02/2010 18:02 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu"

Sau khi được sư phụ và đại sư huynh chỉ bảo võ thuật, tiểu sư đệ đã tiến bộ rõ rệt, nhất là trong lần đấu với tên đối thủ kiêu ngạo này.

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,


Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (2): Đối thủ "óc bã đậu", Cười suốt 24giờ,

(Còn nữa)


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình

Trong Ô Long Viện (2) đã chúng ta biết một tên đối thủ "óc bã đậu", lần này học trò Ô Long gặp một đối thủ còn "ghê" hơn.

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (3): Sát thủ
kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
05/02/2010 18:02 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng

Thầy giỏi tất trò sẽ tài, không những võ giỏi mà văn cũng phải thông.

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (4): Thầy trò đa năng, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý

Với bài giảng của sư phụ bự, đệ tử đã lĩnh hội được gì ngoài chân lý của nhà Phật.

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (5): Lĩnh hội chân lý, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 6
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm trọng bệnh

Vì luyện công quá mức và sinh hoạt không bình thường, có khỏe như voi cũng có thể ốm huống hồ một ông lão.

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,


Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm trọng bệnh,
Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ
lâm trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (6): Sư phụ lâm trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ lâm
trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (6): Sư phụ
lâm trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (6): Sư phụ lâm trọng bệnh, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu

"Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh", cái nguyên lý ấy còn được sử dụng trong câu cá đấy!

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

*
* *

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

*
* *

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (7): Câu cá bị cá câu, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà

Đại sư huynh bị nhiễm dịch cúm H5N1 vì ăn gà cúm nhiều quá, ai nấy đều lo lắng không yên.

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (8): Đại sư huynh mắc cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (9): Không thầy đố mày hành ai

Mặc dù đã nỗ lực truyền đạt tâm pháp nhà phật nhưng các đệ tử vẫn "bã đậu" hoàn "bã đậu".

Ô Long Viện (9): Không thầy
đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (9): Không thầy
đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (9): Không thầy
đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (9): Không thầy
đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

*
**

Ô Long Viện (9): Không thầy
đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (9): Không
thầy đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (9): Không thầy đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (9): Không thầy
đố mày hành ai, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 10
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời"

"Biển học là vô bờ", học mãi mà vẫn thấy mình còn thiếu sót, phải chăng đây là chân lý?

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (10): Lĩnh hội "ý trời", Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
05/02/2010 18:02 # 11
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền

Trong chùa có rất nhiều món võ thất truyền, hai đồ đệ của chùa Ô Long lén lút học lỏm.

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

*
* *

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

*
* *

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

*
* *

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (11): Bí kíp tự truyền, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 12
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh

(24h) - Đại sư huynh sống trong chùa đã lâu, ít ra ngoài nên không có điều kiện để tiếp xúc với con gái nên ứng xử có đôi phần bất thường.

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

*
**

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (12): Lần đầu gặp gái xinh, Cười suốt 24giờ,

Còn nữaThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 13
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (13): Lắm tài nhiều tật

 Các phần trước ai cũng biết thầy giỏi trò tài, đến phần này thì hoàn toàn khác hẳn, liệu các thầy trò có thể đắc đạo được không?

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

*
**

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (13): Lắm tài nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

*
**

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (13): Lắm tài
nhiều tật, Cười suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 14
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà

(24h) - Dịch cúm gà lây lan khắp nơi, Ô Long Viện cũng không ngoại lệ.

Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (14): Đấu với cúm gà, Cười suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 15
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội

(24h) - Giúp đỡ người, làm phúc là chuyện nên làm nhưng đôi khi cũng vướng phải những chuyện cười dở mếu dở.

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,

Ô Long Viện (15): Làm phúc phải tội, Cười
suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 16
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón

(24h) - Ôi, cái tên món võ này nghe nó cứ kì kì thế nào ý, phải tìm hiểu kĩ xem sao đã.

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (16): Kung Fu táo bón, Cười suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 17
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (17): Môi không nuốt kiếm

(24h) - Khiếp, có mỗi cái môi dày thôi mà nuốt được cả thanh kiếm, kung fu gì hay vậy?

Ô Long Viện (17): Môi không
nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (17): Môi không
nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (17): Môi không
nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (17): Môi không
nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (17): Môi không
nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (17): Môi
không nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (17): Môi không nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (17): Môi không
nuốt kiếm, Cười suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 18
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (18): Sư phụ hóa ma

(24h) - Đang từ người hóa thành ma mà không phải chết, đó là hiện tượng gì?

Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,


Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (18): Sư phụ hóa ma, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (18): Sư phụ
hóa ma, Cười suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
05/02/2010 18:02 # 19
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 400/440 (91%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9860
Phản hồi: Tuyển tập Ô Long Viện


Ô Long Viện (19): Tuyệt thực bí truyền kung fu

(24h) - "Có thực mới vực được đạo", nhưng sư phụ tuyệt thực để đắc đạo, điều này có trái với quy luật hay không?

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long
Viện (19): Tuyệt thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,

Ô Long Viện (19): Tuyệt
thực bí truyền kung fu, Cười suốt 24giờ,Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019