Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2014 20:11 # 1
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Một số tiêu chuẩn hết hiệu lực và cập nhật các tiêu chuẩn mới thay thế trong ngành xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 2
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Tiêu chuẩn đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 3
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Cọc khoan nhồi - thi công và nghiệm thu.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 4
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Nhà cao tầng kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 5
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 6
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Công tác đất - thi công và nghiệm thu.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 7
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 8
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 9
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Nhà và công trình xây dựng - xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 10
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 11
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 12
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Công tác lát và láng trong xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 13
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Công tác trát trong xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 14
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Công tác ốp trong xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 20:11 # 15
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG ẨM

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 21:11 # 16
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/11/2014 21:11 # 17
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


Chống sét cho công trình xây dựng.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 18
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THUKẾT CẤU BÊ 

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 19
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/12/2014 20:12 # 20
haisdbm
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/100 (14%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 22/06/2012
Bài gởi: 464
Được cảm ơn: 48
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG


GIA CÓ ĐẤT NỀN YẾU - PHƯƠNG PHÁP TRỤ ĐẤT XI MĂNG

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019