Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/05/2019 20:05 # 1
vothivan
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 48/280 (17%)
Kĩ năng: 74/110 (67%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 3828
Được cảm ơn: 624
Bất ngờ với mức lương của 10 ngành học hot nhất hiện nay, những nghề bị bố mẹ chê nhiều nhất lại có thu nhập siêu khủng


1. Kỹ thuật dầu khí

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư dầu khí.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 82.700 USD/năm (hơn 1.9 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 183.600 USD/năm (khoảng 4.3 tỷ đồng).

2. Vận trù học và kỹ thuật công nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư công nghiệp.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 79.600 USD/năm (hơn 1.8 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 166.300 USD/năm (gần 3.9 tỷ đồng).

3. Định phí bảo hiểm

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: chuyên viên định phí bảo hiểm.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 54.700 USD/năm (gần 1.3 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 158.100 USD/năm (gần 3.7 tỷ đồng).

4. Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư hóa học, kỹ sư sinh học phân tử.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.900 USD/năm (hơn 1.8 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 138.100 USD/năm (hơn 3.2 tỷ đồng).

5. Kế toán công chứng

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kế toán viên công chứng.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 60.700 USD/năm (hơn 1.4 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm (hơn 3.1 tỷ đồng).

 

6. Khoa học xây dựng

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: nhà khoa học xây dựng, kỹ sư phòng cháy chữa cháy.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 50.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

Bất ngờ với mức lương của 10 ngành học hot nhất hiện nay, những nghề bị bố mẹ chê nhiều nhất lại có thu nhập siêu khủng - Ảnh 1.

7. Hàng không và du hành vũ trụ

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư hàng không.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.400 USD/năm (gần 1.2 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 133.300 USD/năm (hơn 3.1 tỷ đồng).

8. Kỹ thuật hệ thống

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: chuyên viên về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 70.800 USD/năm (hơn 1.6 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 131.200 USD/năm (khoảng 3.05 tỷ đồng).

9. Phân tích kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: tư vấn viên, chuyên viên phân tích, quản lý sản phẩm, quản lý dự án.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 53.400 USD/năm (hơn 1.2 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 129.800 USD/năm (khoảng 3 tỷ đồng).

10. Toán kinh tế

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: nhà mật mã học, nhà toán học, nhà kinh tế, chuyên viên định phí bảo hiểm, nhà hoạch định tài chính.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 63.200 USD/năm (gần 1.5 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 126.900 USD/năm (hơn 2.95 tỷ đồng).

1. Kỹ thuật dầu khí

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư dầu khí.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 82.700 USD/năm (hơn 1.9 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 183.600 USD/năm (khoảng 4.3 tỷ đồng).

2. Vận trù học và kỹ thuật công nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư công nghiệp.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 79.600 USD/năm (hơn 1.8 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 166.300 USD/năm (gần 3.9 tỷ đồng).

3. Định phí bảo hiểm

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: chuyên viên định phí bảo hiểm.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 54.700 USD/năm (gần 1.3 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 158.100 USD/năm (gần 3.7 tỷ đồng).

4. Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư hóa học, kỹ sư sinh học phân tử.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.900 USD/năm (hơn 1.8 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 138.100 USD/năm (hơn 3.2 tỷ đồng).

5. Kế toán công chứng

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kế toán viên công chứng.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 60.700 USD/năm (hơn 1.4 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm (hơn 3.1 tỷ đồng).

 

6. Khoa học xây dựng

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: nhà khoa học xây dựng, kỹ sư phòng cháy chữa cháy.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 50.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

Bất ngờ với mức lương của 10 ngành học hot nhất hiện nay, những nghề bị bố mẹ chê nhiều nhất lại có thu nhập siêu khủng - Ảnh 1.

7. Hàng không và du hành vũ trụ

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: kỹ sư hàng không.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.400 USD/năm (gần 1.2 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 133.300 USD/năm (hơn 3.1 tỷ đồng).

8. Kỹ thuật hệ thống

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: chuyên viên về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 70.800 USD/năm (hơn 1.6 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 131.200 USD/năm (khoảng 3.05 tỷ đồng).

9. Phân tích kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: tư vấn viên, chuyên viên phân tích, quản lý sản phẩm, quản lý dự án.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 53.400 USD/năm (hơn 1.2 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 129.800 USD/năm (khoảng 3 tỷ đồng).

10. Toán kinh tế

Sinh viên tốt nghiệp ngành này ra trường sẽ làm nghề: nhà mật mã học, nhà toán học, nhà kinh tế, chuyên viên định phí bảo hiểm, nhà hoạch định tài chính.

Lương trung bình lúc mới vào nghề: 63.200 USD/năm (gần 1.5 tỷ đồng); khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 126.900 USD/năm (hơn 2.95 tỷ đồng).Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019