Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/02/2016 10:02 # 1
Vothoaitram
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 18/140 (13%)
Kĩ năng: 17/70 (24%)
Ngày gia nhập: 27/08/2015
Bài gởi: 928
Được cảm ơn: 227
15 mẫu đơn xin việc và ứng tuyển thông dụng


Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

 

Kính gởi: ..................................................................................................................

Tôi tên là: ................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm tại: .......................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ............................................................................

Cấp ngày tháng năm tại: ........................................................................................

Hiện cư ngụ tại: ......................................................................................................

Trình độ văn hóa: ...................................................................................................

Ngoại ngữ: ...............................................................................................................

+ Anh: ......................................................................................................................

+ Pháp: .....................................................................................................................

Nghề nghiệp chuyên môn: ....................................................................................

Sức khỏe: .................................................................................................................

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

                                                                         ………., ngày ….. tháng…. năm 201

                                                                                            Người viết đơn

 

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Không để nỗi sợ thành giới hạn bản thân

Facebook: Trâm Võ


 
Các thành viên đã Thank Vothoaitram vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019