Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 
Kiểm Thử Và ĐBCL Phần Mềm

[Fshare]...
bởi nhathung

04/11/2017 09:55Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 8 | Tổng bài gởi: 9
Lập Trình Hướng Đối Tượng

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

21/01/2018 09:34Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 44 | Tổng bài gởi: 47
Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống

[Fshare]...
bởi manhga1

23/12/2017 09:40Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 17 | Tổng bài gởi: 18
Mạng Máy Tính

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

20/11/2017 11:48Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 52 | Tổng bài gởi: 69
Hệ Điều Hành Unix - Linux

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

19/12/2017 08:57Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 29 | Tổng bài gởi: 29
Giới Thiệu Về Khoa Học Máy Tính

[Fshare]...
bởi nhathung

03/02/2018 09:50Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 6 | Tổng bài gởi: 5
Cấu Trúc Giải Liệu Và Giải Thuật

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

11/02/2018 11:41Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 38 | Tổng bài gởi: 37
Toán Rời Rạc

Đề thi...
bởi nguyenquynhtran

08/04/2017 05:33Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 9 | Tổng bài gởi: 10
Hệ Phân Tán

[Fshare]...
bởi nhathung

05/12/2017 09:31Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 15 | Tổng bài gởi: 15
An Toàn Thông Tin

[Fshare]...
bởi vnrleo28

22/10/2016 09:43Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 13 | Tổng bài gởi: 13
Lập Trình Cơ Sở

[Fshare]...
bởi vnrleo28

21/01/2018 11:52Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 97 | Tổng bài gởi: 105
[CNTT] HTML / CSS / Javascript

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

20/11/2017 11:56Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 29 | Tổng bài gởi: 42
[CNTT] PHP & MySQL

[Fshare]...
bởi nhathung

28/11/2017 09:18Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 76 | Tổng bài gởi: 141
[CNTT] ASP & ASPX

[Fshare]...
bởi nhathung

17/01/2018 06:20Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 53 | Tổng bài gởi: 123
[CNTT] Lập Trình Iphone

[Fshare]...
bởi jayqh1103

23/07/2016 12:10Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 10 | Tổng bài gởi: 10
[CNTT] Lập Trình Android

[Fshare]...
bởi nhathung

05/12/2017 09:29Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 51 | Tổng bài gởi: 73
[CNTT] C/C++

[Fshare]...
bởi nhathung

17/10/2017 09:19Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 89 | Tổng bài gởi: 134
[CNTT] Java & JSP

Homework_3
bởi luuhien

15/01/2018 06:15Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 105 | Tổng bài gởi: 124

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Chú ý: Thông tin tuyển sinh khoa CNTT và hoạt động khoa
Sinhvienkhoa17

bởi huyentran2108

19/09/2016 02:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 4 | Xem: 2151
Chú ý: NƠI YÊU CẦU TÀI LIỆU KHOA
k15tvt_2

bởi hoachat12

21/01/2016 03:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 25 | Xem: 20064
Chú ý: Các bài tập Visual Studio.net
tanphuong85

bởi banquang1

20/07/2015 01:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 29 | Xem: 16139
Chú ý: Tự Học visual basic 6.0
Kalimdor

bởi seolhh

17/12/2012 01:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 2661
Chú ý: Topic giáo trình khoa CNTT(Update)
Vistano

bởi mtngoclan2004

07/06/2012 11:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 5 | Xem: 6226
Chú ý: [GT] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
ohayogozaimasu

bởi ohayogozaimasu

15/02/2012 08:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2933
Chú ý: Hot hot - Bộ đĩa DVD CEH v7
tanphuong85

bởi vietdtu

20/08/2011 02:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 5203
Chú ý: Slide CEH v7
tanphuong85

bởi tanphuong85

12/07/2011 01:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 3128
 
[Fshare] Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Tâm
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

13/02/2018 09:55Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 7
[Fshare] Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Tâm
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

13/02/2018 09:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2
[Fshare] Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Tâm
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

11/02/2018 11:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 12
[Fshare] Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Tâm
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

11/02/2018 11:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 12
[Fshare] Đề thi hệ quản trị cơ sở dữ liệu năm 2016-2017.
nhathung

bởi nhathung

03/02/2018 09:56Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 54
[Fshare] Đề thi phân tích thiết kế hướng đối tượng năm 2016-2017.
nhathung

bởi nhathung

03/02/2018 09:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 23
[Fshare] Đề thi Hệ thống thông tin quản lý.
nhathung

bởi nhathung

03/02/2018 09:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 28
[Fshare] Đề thi cơ sở dữ liệu 2012-2013.
nhathung

bởi nhathung

17/01/2018 06:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
[Fshare] Đề thi môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng.
nhathung

bởi nhathung

17/01/2018 06:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] Đề thi trí tuệ nhân tạo học kì I năm 2017-2018
nhathung

bởi nhathung

17/01/2018 06:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 33
[Fshare] Bài giảng Xử lí các sự kiện nhập liệu
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

14/01/2018 01:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 47
[Fshare]Đề thi lập trình winform C# hè năm 2015-2016.
nhathung

bởi nhathung

06/01/2018 09:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
[Fshare] Đề thi hệ quản trị cơ sở dữ liệu học kì 1 năm 2016-2017.
nhathung

bởi nhathung

06/01/2018 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 45
[Fshare] Đề thi phân tích thiết kế hướng dối tượng học kì 1 năm 2015-2016
nhathung

bởi nhathung

06/01/2018 09:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
[Fshare] Đề thi cơ sở dữ liệu học kì 2 năm 2015-2016
nhathung

bởi nhathung

06/01/2018 09:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 35
[Fshare] Đề kiểm tra môn phân tích thiết kế hướng đối tượng.
nhathung

bởi nhathung

13/12/2017 10:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 51
[Fshare] Đề thi phân tích thiết kế hướng đối tượng.
nhathung

bởi nhathung

13/12/2017 10:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 41
[Fshare] Đề thi cơ sở dữ liệu 2012-2013.
nhathung

bởi nhathung

10/12/2017 11:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 48
[Fshare] Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
nguyenthuongtra

bởi nguyenthuongtra

24/11/2017 10:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 47
[Fshare] Lập trình VBA trong excel.
nhathung

bởi nhathung

06/10/2017 10:41Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 76
VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO USB CÀI ĐẶT WINDOWS 10 CHUẨN UEFI
dangsytuan

bởi dangsytuan

20/09/2017 07:42Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 66
Lập trình Visual Basic căn bản
anh2bmw

bởi anh2bmw

22/08/2017 04:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 102
[Fshare] Create and manage databases
nhathung

bởi nhathung

15/08/2017 08:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 93
[Fshare] Bài tập tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
lien7h30

bởi lien7h30

20/07/2017 11:57Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 112
[Fshare] Bài giảng Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
lien7h30

bởi lien7h30

20/07/2017 11:57Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 121
[Fshare] Lập trình với C# - Tài liệu hướng dẫn lập trình C#
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

20/07/2017 12:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 90
[Fshare] Bộ Giáo TrìnhLập Trình Web
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

20/07/2017 12:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 103
[Fshare] Hướng dẫn nhập môn trí tuệ nhân tạo
nhathung

bởi nhathung

17/07/2017 09:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 111
[Fshare] Learning OpenCV ebook
nhathung

bởi nhathung

17/07/2017 09:11Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 101
[Fshare] Ebook learning trí tuệ nhân tạo
nhathung

bởi nhathung

17/07/2017 09:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 99
[Fshare] Vòng đời và các mô hình phát triển phần mềm.
nhathung

bởi nhathung

05/07/2017 08:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 142
[Fshare] Prototyping in software teachnology
nhathung

bởi nhathung

05/07/2017 08:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 96
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018