Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 
Kiểm Thử Và ĐBCL Phần Mềm

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

22/06/2017 09:15Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 5 | Tổng bài gởi: 6
Lập Trình Hướng Đối Tượng

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

22/06/2017 11:45Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 32 | Tổng bài gởi: 35
Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống

Đề thi...
bởi nhathung

21/06/2017 08:10Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 16 | Tổng bài gởi: 16
Mạng Máy Tính

[Fshare]...
bởi nhathung

13/05/2017 10:46Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 35 | Tổng bài gởi: 52
Hệ Điều Hành Unix - Linux

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

23/04/2017 10:36Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 17 | Tổng bài gởi: 17
Giới Thiệu Về Khoa Học Máy Tính

[Fshare]...
bởi quantri_2

11/01/2017 04:21Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 5 | Tổng bài gởi: 4
Cấu Trúc Giải Liệu Và Giải Thuật

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

22/06/2017 11:39Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 18 | Tổng bài gởi: 18
Toán Rời Rạc

Đề thi...
bởi nguyenquynhtran

08/04/2017 05:33Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 9 | Tổng bài gởi: 10
Hệ Phân Tán

Đề thi...
bởi tanphuong85

21/04/2017 07:37Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 7 | Tổng bài gởi: 7
An Toàn Thông Tin

[Fshare]...
bởi vnrleo28

22/10/2016 09:43Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 13 | Tổng bài gởi: 13
Lập Trình Cơ Sở

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

22/05/2017 11:52Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 72 | Tổng bài gởi: 80
[CNTT] HTML / CSS / Javascript

[Fshare]...
bởi vnrleo28

21/03/2017 11:22Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 24 | Tổng bài gởi: 37
[CNTT] PHP & MySQL

[Fshare]...
bởi jayqh1103

22/05/2017 10:16Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 63 | Tổng bài gởi: 128
[CNTT] ASP & ASPX

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

21/06/2017 11:53Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 43 | Tổng bài gởi: 113
[CNTT] Lập Trình Iphone

[Fshare]...
bởi jayqh1103

23/07/2016 12:10Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 10 | Tổng bài gởi: 10
[CNTT] Lập Trình Android

[Fshare]...
bởi nhathung

02/05/2017 08:34Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 36 | Tổng bài gởi: 58
[CNTT] C/C++

[Fshare]...
bởi hotboytunguyen

21/06/2017 11:55Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 75 | Tổng bài gởi: 119
[CNTT] Java & JSP

Slide...
bởi luuhien

16/06/2017 01:31Tới Bài viết cuối

Tổng chủ đề: 94 | Tổng bài gởi: 113

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Chú ý: Thông tin tuyển sinh khoa CNTT và hoạt động khoa
Sinhvienkhoa17

bởi huyentran2108

19/09/2016 02:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 4 | Xem: 2002
Chú ý: NƠI YÊU CẦU TÀI LIỆU KHOA
k15tvt_2

bởi hoachat12

21/01/2016 03:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 25 | Xem: 19486
Chú ý: Các bài tập Visual Studio.net
tanphuong85

bởi banquang1

20/07/2015 01:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 29 | Xem: 15566
Chú ý: Tự Học visual basic 6.0
Kalimdor

bởi seolhh

17/12/2012 01:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 2570
Chú ý: Topic giáo trình khoa CNTT(Update)
Vistano

bởi mtngoclan2004

07/06/2012 11:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 5 | Xem: 6097
Chú ý: [GT] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
ohayogozaimasu

bởi ohayogozaimasu

15/02/2012 08:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2830
Chú ý: Hot hot - Bộ đĩa DVD CEH v7
tanphuong85

bởi vietdtu

20/08/2011 02:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 5124
Chú ý: Slide CEH v7
tanphuong85

bởi tanphuong85

12/07/2011 01:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 3080
 
Thuật toán – cánh cửa bước vào thời đại công nghiệp 4.0
jayqh1103

bởi jayqh1103

19/06/2017 07:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 2
[Fshare] Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests 2nd Edition
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 41
[Fshare] Designing for iOS with Sketch 1st ed. Edition
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:49Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 33
[Fshare] Node.js Design Patterns - Casciaro, Mario
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] Rapid Development Taming Wild Software Schedules
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 35
[Fshare] Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd Edition 2nd Edition
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] Pro MERN Stack - Full Stack Web App Development with Mongo, Express, React, and Node
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] ReactJS by Example: Building Modern Web Applications with React
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] Website development fix
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 10:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 31
[Fshare] Building Applications with the Android SDK: Building Applications with the Android SDK (Developer's Library) 1st Edition
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 08:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 35
[Fshare] An Introduction to Python and Computer Programming
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 08:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 35
[Fshare] Bright Ideas for UX Designers
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 08:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] HTML5 & CSS3 Genius Guide Volume 3
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 08:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 33
[Fshare] Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition 2nd Edition
jayqh1103

bởi jayqh1103

22/05/2017 08:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 34
[Fshare] Một Số Lệnh Thướng Dùng Trong cmd
hotboytunguyen

bởi hotboytunguyen

22/05/2017 01:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 43
[Fshare] Tổng hợp tài liệu ngành CNTT & ĐTVT
Hương-Hà Nội

bởi anh2bmw

22/05/2017 10:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 25 | Xem: 437
[Fshare] Giáo trình Tiếng ANh chuyên nghành CNTT trường Bưu Chính Viễn Thông
vnrleo28

bởi vnrleo28

19/05/2017 02:49Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 36
Bài tập kết thúc môn Computer Science For Practicing Engineers
lamhaianh

bởi nguyentuongvi

17/05/2017 01:50Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 4 | Xem: 1349
[Fshare] Ebook mô hình cơ sở dữ liệu !
nhathung

bởi nhathung

13/05/2017 10:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 56
[Fshare] Ebook Quản trị website với mã nguồn mở!
nhathung

bởi nhathung

02/05/2017 08:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 40
[share] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC
nguyenthang_ktr

bởi nguyenthang_ktr

01/05/2017 10:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 43
[share] CÁC LỖ HỔNG TRÊN HỆ THỐNG WEBSITE
nguyenthang_ktr

bởi nguyenthang_ktr

26/04/2017 02:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 46
[Fshare] Ebook The indispensable PC hardware book (3rd edition): Part 2
datspider

bởi datspider

25/04/2017 09:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 61
[Fshare] Ebook The indispensable PC hardware book (3rd edition): Part 1
datspider

bởi datspider

25/04/2017 09:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 42
[Fshare] Bài giảng Phần mềm nguồn mở
datspider

bởi datspider

25/04/2017 09:44Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 43
[Fshare] Ebook Computer science - An overview (12th edition): Part 2
datspider

bởi datspider

25/04/2017 09:44Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 42
[Fshare] Ebook Computer science - An overview (12th edition): Part 1
datspider

bởi datspider

25/04/2017 09:43Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 43
[Fshare] Lecture Autodesk inventor: Part documentation
datspider

bởi datspider

24/04/2017 01:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 51
[Fshare] Lecture Autodesk inventor: Advanced part modeling
datspider

bởi datspider

24/04/2017 01:11Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 45
[Fshare] Lecture Autodesk inventor: Assembly modeling
datspider

bởi datspider

24/04/2017 01:11Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 44
[Fshare] Ebook Principles of Information Security
datspider

bởi datspider

24/04/2017 01:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 43
[Fshare] Mạng máy tính và truyền thông - Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng
datspider

bởi datspider

24/04/2017 01:09Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 47
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2017