Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Đây thôn vĩ dạ
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 726
Đời thừa
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 876
Tây tiến
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 677
Vợ nhặt
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 599
Môn Văn: Chủ đề người nông dân qua truyện ngắn Chí Phèo và Vợ nhặt
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 617
Khái quát những nội dung yêu nước trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 637
Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 704
Một thời đại trong thi ca
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 748
Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò sông Đà
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 646
Quan điểm thẩm mỹ và sử thi trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 567
So sánh nghệ thuật miêu tả sông Đà và nghệ thuật miêu tả sông Hương
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 884
So sánh nhân vật
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 709
Ai đă đặt tên cho dòng sông
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 604
Tố Hữu và bài thơ Từ ấy
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 791
Chiếc thuyền ngoài xa
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 634
Tương tư
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 575
Đất nước
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 562
Vĩnh biệt Cửu trùng đài
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 662
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 607
Chủ đề đất nước, con người Việt Nam qua một số tác phẩm
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 596
Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 – 1975
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 690
Khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thế kỳ 20
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 655
So sánh tâm trạng của nhân vật trữ tình trong thơ
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 625
Chủ đề người phụ nữ trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 745
Đàn ghi ta của Lorca
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 632
Sóng
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 577
Tuyên ngôn độc lập
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 593
Vội vàng
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 602
Kiểu bài nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 747
Kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 702
Phương pháp làm văn nghị luận xã hội
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 877
Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1900 - 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 734
Văn học hiện thực phê phán 1930 - 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1077
Phong trào thơ mới qua những thi phẩm tiêu biểu
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:46Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 694
Truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930 - 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 716
Tác giả Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Tuân
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:41Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 752
Thơ ca cách mạng giai đoạn 1930 - 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

02/11/2012 10:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 783
Khái quát Văn học VN từ 1945 đến hết thế kỷ 20
Kalimdor

bởi anh2bmw

02/11/2012 10:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 622
Văn xuôi hiện thực cách mạng
Kalimdor

bởi anh2bmw

02/11/2012 10:51Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 579
Các tác gia Xuân Diệu và Nam Cao
Kalimdor

bởi anh2bmw

02/11/2012 10:50Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 622
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018