Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Văn xuôi hiện thực cách mạng
Hương-Hà Nội

bởi anh2bmw

22/02/2013 02:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 776
Thơ ca cách mạng giai đoạn 1930 - 1945 HTV4
Hương-Hà Nội

bởi anh2bmw

22/02/2013 02:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 832
Truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930 - 1945
Hương-Hà Nội

bởi anh2bmw

22/02/2013 02:52Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 810
Văn học hiện thực phê phán 1930 - 1945
Hương-Hà Nội

bởi anh2bmw

22/02/2013 02:51Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 856
Phương pháp làm văn nghị luận xã hội
Hương-Hà Nội

bởi anh2bmw

22/02/2013 02:51Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 893
Tố Hữu
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 738
Bài thơ Việt Bắc
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 706
Tây tiến
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 667
Hai đứa trẻ
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:02Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 670
Chiều tối
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 698
Rừng xà nu
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 650
Tiếng hát con tàu
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 02:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 666
Chữ người tử tù
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:09Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 813
Tác giả Nam Cao
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 774
Tác phẩm Chí Phèo
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:07Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 962
Vợ chồng A Phủ
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:06Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 758
Đây thôn vĩ dạ
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 766
Đời thừa
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 929
Tây tiến
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 708
Vợ nhặt
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 638
Môn Văn: Chủ đề người nông dân qua truyện ngắn Chí Phèo và Vợ nhặt
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 655
Khái quát những nội dung yêu nước trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 674
Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 729
Một thời đại trong thi ca
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 785
Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò sông Đà
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 679
Quan điểm thẩm mỹ và sử thi trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 596
So sánh nghệ thuật miêu tả sông Đà và nghệ thuật miêu tả sông Hương
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 908
So sánh nhân vật
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 733
Ai đă đặt tên cho dòng sông
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 638
Tố Hữu và bài thơ Từ ấy
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 837
Chiếc thuyền ngoài xa
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 676
Tương tư
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 606
Đất nước
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 593
Vĩnh biệt Cửu trùng đài
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 688
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 651
Chủ đề đất nước, con người Việt Nam qua một số tác phẩm
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 629
Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 – 1975
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 743
Khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thế kỳ 20
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 702
So sánh tâm trạng của nhân vật trữ tình trong thơ
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 657
Chủ đề người phụ nữ trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 790
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018