Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Tây tiến
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 658
Hai đứa trẻ
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:02Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 657
Chiều tối
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 688
Rừng xà nu
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 03:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 641
Tiếng hát con tàu
Kalimdor

bởi anh2bmw

17/02/2013 02:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 661
Chữ người tử tù
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:09Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 783
Tác giả Nam Cao
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 762
Tác phẩm Chí Phèo
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:07Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 954
Vợ chồng A Phủ
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:06Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 748
Đây thôn vĩ dạ
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 757
Đời thừa
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 917
Tây tiến
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 699
Vợ nhặt
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 616
Môn Văn: Chủ đề người nông dân qua truyện ngắn Chí Phèo và Vợ nhặt
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 641
Khái quát những nội dung yêu nước trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:01Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 658
Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 11:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 719
Một thời đại trong thi ca
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:59Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 774
Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò sông Đà
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 671
Quan điểm thẩm mỹ và sử thi trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 580
So sánh nghệ thuật miêu tả sông Đà và nghệ thuật miêu tả sông Hương
Kalimdor

bởi anh2bmw

24/01/2013 10:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 900
So sánh nhân vật
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 723
Ai đă đặt tên cho dòng sông
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 630
Tố Hữu và bài thơ Từ ấy
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 830
Chiếc thuyền ngoài xa
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 669
Tương tư
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 599
Đất nước
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 584
Vĩnh biệt Cửu trùng đài
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 678
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 641
Chủ đề đất nước, con người Việt Nam qua một số tác phẩm
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 620
Khái quát Văn học Việt Nam từ 1945 – 1975
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 730
Khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thế kỳ 20
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 684
So sánh tâm trạng của nhân vật trữ tình trong thơ
Kalimdor

bởi anh2bmw

20/12/2012 09:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 652
Chủ đề người phụ nữ trong văn học
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 778
Đàn ghi ta của Lorca
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 648
Sóng
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 613
Tuyên ngôn độc lập
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 622
Vội vàng
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 617
Kiểu bài nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 772
Kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
Kalimdor

bởi anh2bmw

29/11/2012 11:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 726
Phương pháp làm văn nghị luận xã hội
Kalimdor

bởi anh2bmw

09/11/2012 10:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 895
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018