Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Chú ý: [Bài tập]Bí quyết đạt điểm cao môn kiểm toán.
tieuthu_18t

bởi huyentran2108

19/09/2016 02:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 3 | Xem: 5187
 
Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi với NLĐ đủ 05 năm liên tục đóng BHYT
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 4
08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng từ 1/3/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/3/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Toàn văn điểm mới Nghị định 34/2019/NĐ-CP về CB, CC cấp xã
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 3/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ 01/7/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Tổng hợp chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và BHXH
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Điểm mới Nghị định 49/2019 hướng dẫn Luật CAND về lương, BHXH
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Nhân sự, Kế toán cần làm những công việc sau trong tháng 7/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Lợi ích của các công ty kiểm toán khi gia nhập hãng thành viên kiểm toán quốc tế
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 33
Vai trò của kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1
Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – Giá trị và cơ hội phát triển
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Tóm tắt ‘Khung khái niệm áp dụng trong việc lập Báo cáo Tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) sửa đổi’
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Giới thiệu Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế số 16 (IFRS 16) – Thuê tài sản
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dự trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán BCQTDA đầu tư
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 0
Nghiên cứu các hành vi kế toán sáng tạo trên thế giới và hàm ý với Việt Nam
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 137
Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế - Xã hội - Môi trường
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 5
Trình bày báo cáo tài chính tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Gia lâm - Thành phố Hà Nội
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:23Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 4
Việt Nam, tình thế có tiền mà khó tiêu và yếu tố mới xuất hiện
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 5
Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của đơn vị
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 4
Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 5
Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 3
Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 5
Giải đáp thắc mắc
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 155
Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 13
Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 14
Xu hướng nghiên cứu về minh bạch thông tin kế toán trong khu vực công trên thế giới
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 13
Vai trò của kế toán quản trị hàng tồn kho với quản trị doanh nghiệp
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 14
Kinh tế Việt Nam - Những việc cần làm
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 13
Chế độ kế toán doanh nghiệp một số vấn đề tồn tại và kiến nghị sửa đổi
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 14
Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Cơ sở lý thuyết và phương pháp đo lường
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:11Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 14
Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/03/2019 08:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 13
Hạch Toán Kế Toán Cho Đầu Tư Liên Doanh Nghiệp
nguyenquynhtran

bởi nguyenquynhtran

05/03/2019 09:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 454
Lập dự toán ngân sách trong các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam hiện nay
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/01/2019 01:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 151
Quy trình kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện dưới góc nhìn của Kiểm toán viên
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/01/2019 01:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 27
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019