Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Chú ý: [Bài tập]Bí quyết đạt điểm cao môn kiểm toán.
tieuthu_18t

bởi huyentran2108

19/09/2016 02:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 3 | Xem: 5251
 
Thông tư nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:07Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 59
Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:06Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 8
Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 10
Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 9
Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 10
Kiểm soát quyền lực đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 9
Giải pháp thu hút nguồn nhân lực cho các công ty
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 03:02Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 8
Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/09/2019 02:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 9
Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:40Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 103
Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:40Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 17
Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”)
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 18
Đo lường chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 18
Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 19
Luật Quản lý thuế 2019 và các nội dung đáng đáng chú ý
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 17
Công bố Bộ thuật ngữ IFRS sau khi đã lấy ý kiến Chuyên gia
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 16
Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 16
Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/08/2019 07:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 17
Hạch Toán Kế Toán Cho Đầu Tư Liên Doanh Nghiệp
nguyenquynhtran

bởi nguyenquynhtran

11/07/2019 07:08Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 191
Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi với NLĐ đủ 05 năm liên tục đóng BHYT
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 101
08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 36
Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng từ 1/3/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 40
Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/3/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 37
Toàn văn điểm mới Nghị định 34/2019/NĐ-CP về CB, CC cấp xã
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 3/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 40
Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ 01/7/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 35
Tổng hợp chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và BHXH
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
Điểm mới Nghị định 49/2019 hướng dẫn Luật CAND về lương, BHXH
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 38
Nhân sự, Kế toán cần làm những công việc sau trong tháng 7/2019
hotuanvu

bởi hotuanvu

17/06/2019 10:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 38
Lợi ích của các công ty kiểm toán khi gia nhập hãng thành viên kiểm toán quốc tế
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 79
Vai trò của kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:20Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 38
Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – Giá trị và cơ hội phát triển
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
Tóm tắt ‘Khung khái niệm áp dụng trong việc lập Báo cáo Tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) sửa đổi’
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 36
Giới thiệu Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế số 16 (IFRS 16) – Thuê tài sản
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 40
Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 39
Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 41
Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dự trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán BCQTDA đầu tư
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 40
Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/05/2019 10:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 36
Nghiên cứu các hành vi kế toán sáng tạo trên thế giới và hàm ý với Việt Nam
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 190
Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế - Xã hội - Môi trường
hotuanvu

bởi hotuanvu

18/04/2019 08:24Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 41
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019