Thông tin: civil056
Tên đăng nhập: civil056
Họ và tên: văn nhân
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích: mọi thứ
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 28/11/2012
Số bài đã gởi: 663
Lần truy cập cuối: 18/01/2014 10:22
Được cảm ơn 159
Đổi mới quy trình thiết kế từ Autocad sang phát huy thế mạnh BIM
10/18/2017 3:36:03 PM
Thanks bạn!
chu đề: Đổi mới quy trình thiết kế từ Autocad sang phát huy thế mạnh BIM

[E-book] Vật lý kiến trúc - Ths. Nguyễn Đình Huấn
10/18/2017 3:33:49 PM
Thanks bạn, tài liệu hữu ích.
chu đề: [E-book] Vật lý kiến trúc - Ths. Nguyễn Đình Huấn

Một thay đổi nhỏ giúp nhà đẹp lên như thuê kiến trúc sư
10/18/2017 3:20:52 PM
Bài viết hay, thanks bạn.
chu đề: Một thay đổi nhỏ giúp nhà đẹp lên như thuê kiến trúc sư

Một số công trình trường học tiêu biểu dành cho người Điếc & Khiếm thính trên thế giới
10/18/2017 3:18:11 PM
Chủ thớt có thể tổng hợp những công trình dành cho người khuyết tật ở nước ta để mọi người cùng biết không?
chu đề: Một số công trình trường học tiêu biểu dành cho người Điếc & Khiếm thính trên thế giới

Các Files excels tham khảo dành cho các bạn đang muốn thiết kế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC.
10/17/2017 12:00:46 AM
Thanks chủ thớt!
chu đề: Các Files excels tham khảo dành cho các bạn đang muốn thiết kế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC.

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:53:16 PM
slide bài giảng chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:51:44 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:50:22 PM
Giáo trình thiết kế đường tập II
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:47:33 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE413A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:46:20 PM
Tiêu chuẩn lớp kết cấu cấp phối đá dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:45:13 PM
Tiêu chuẩn lớp kết cấu Bê tông nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:43:08 PM
Giáo trình thiết kế đường tập II
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:06:32 PM
Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu nền áo đường mềm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:02:42 PM
Phiếu thông qua đồ án
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:01:32 PM
Số liệu đồ án, sơ đồ trục xe đã hướng dẫn trên lớp!
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 10:52:16 PM
Nhiệm vụ Đồ án môn học
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 10:48:39 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE414A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:23:19 PM
Hướng dẫn thi công và nghiệm thu mặt đường BTN cấp cao
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:20:50 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Láng nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:20:02 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Thấm Nhập nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:19:08 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Bê tông nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:17:40 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:14:10 PM
Catolog máy lu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:11:05 PM
Catolog một số loại máy xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:09:27 PM
Chương 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:08:37 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:06:39 PM
Giáo trình thủy văn tham khảo phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:05:41 PM
Giaó trình thủy văn tham khảo
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:02:29 PM
Phần mềm vẽ đường tần suất Thủy Văn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:00:33 PM
Tài liệu Thủy văn Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:56:33 PM
Một số dạng bài tập Thủy Văn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:54:35 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:43:33 PM
chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:42:24 PM
chương 2 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 2:00:48 PM
Slide chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 1:59:52 PM
Slide chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 1:58:54 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:57:19 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng đá dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:56:21 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối tiêu chuẩn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:55:11 PM
Công tác trắc địa trong thi công xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:54:26 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:53:32 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:52:27 PM
Chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:51:21 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
8/15/2017 1:49:44 PM
Chương 2 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
8/15/2017 1:49:05 PM
Chương 2 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
8/15/2017 1:48:16 PM
Slide bài giảng chương 2, phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
8/15/2017 1:46:49 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:44:54 PM
Topic thảo luận các vấn đề mô học CIE456A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 1:43:50 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE435A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
8/15/2017 1:42:35 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học HYD391A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

[share] 365 LỜI KHUYÊN VỀ SỨC KHOẺ
6/16/2017 10:41:11 PM
Thanks mod đã chia sẻ một tài liệu hữu ích!
chu đề: [share] 365 LỜI KHUYÊN VỀ SỨC KHOẺ

[fshare] MÙA HOA ĐIỆP VÀNG
6/16/2017 9:21:21 PM
Thanks Mod!
chu đề: [fshare] MÙA HOA ĐIỆP VÀNG

Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)
6/16/2017 9:17:42 PM
Thanks T.Giang đã chia sẻ các tài liệu hữu ích.
chu đề: Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)

Đề xuất vấn đề vận hành hồ chứa ở nước ta qua kinh nghiệm của Nhật Bản
6/16/2017 9:13:03 PM
" Không có việc gì khó"...chỉ sợ không "muốn" làm, chắc điều kiện của nước ta là thế!!!
chu đề: Đề xuất vấn đề vận hành hồ chứa ở nước ta qua kinh nghiệm của Nhật Bản

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/16/2017 9:06:58 PM
Bài tập Lập trình tự công nghệ thi công, là dạng bài tập rất dễ nhưng sinh viên thường bị trừ điểm vì thiếu các thông số kỹ thuật của các trình tự...
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/16/2017 8:57:27 PM
Các bạn nên ôn tập theo dạng đọc, hiểu. Các câu trả lời cần vắn tắt, chú ý đọc kĩ câu hỏi để trả lời vừa đủ ý, không lan man dài dòng.
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/16/2017 8:48:51 PM
Lớp mình ôn tập sao rồi mà không thấy có ai trao đổi nhỉ!
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
6/16/2017 8:43:23 PM
Tiếc quá, Tuấn Vũ không gọi trực tiếp cho mình, lâu nay mình không vào forum nên không biết có câu hỏi của bạn.
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:33:00 AM
Nghị Định 42/2017/NĐ-CP Ngày 05 Tháng 04 Năm 2017 Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Nghị Định 59/2015/NĐ-CP Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng.
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:29:45 AM
Thông Tư 01/2017-TT-BXD Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017 Hướng Dẫn Xác Định Và Quản Lý Chi Phí Khảo Sát Xây Dựng
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:26:21 AM
Đơn giá XDCB 2017 thành phố Đà Nẵng
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:22:35 AM
1 trang web hay cho dân cầu đường: www.cauduongcang.com
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Videos hướng dẫn thí nghiệm trong xây dựng
6/9/2017 12:16:24 AM
Thanks các hai thầy!
chu đề: Videos hướng dẫn thí nghiệm trong xây dựng

[Fshare] Kĩ thuật tổ chức thi công công trình dưới nước
6/9/2017 12:14:13 AM
Thanks Mod
chu đề: [Fshare] Kĩ thuật tổ chức thi công công trình dưới nước

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:13:16 AM
Chương 6 cập nhật
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:03:10 AM
Vieo thi công nền đường
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
6/9/2017 12:01:02 AM
Đề cương ôn tập lớp CIE456B
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Giáo trình máy xây dựng-(Nguyễn Phước Bình)
5/18/2017 12:38:16 AM
catalog máy Xây dựng
chu đề: Giáo trình máy xây dựng-(Nguyễn Phước Bình)

Giáo trình máy xây dựng-(Nguyễn Phước Bình)
5/18/2017 12:36:53 AM
Thêm một tài liệu
chu đề: Giáo trình máy xây dựng-(Nguyễn Phước Bình)

Bài tập động lực học của PSG.TS Phạm Đình Ba
5/18/2017 12:27:34 AM
Thanks thầy Nhị!
chu đề: Bài tập động lực học của PSG.TS Phạm Đình Ba

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
5/18/2017 12:15:26 AM
Thêm
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
5/18/2017 12:14:34 AM
Tài liệu về công tác nghiệm thu
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D
5/18/2017 12:12:35 AM
Mọi thắc mắc về các nội dung đồ án các bạn có thể trao đổi tại đây
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D
5/18/2017 12:11:51 AM
Lịch bào về đồ án môn học: 7h30 ngày 20/05/2017 Địa điểm: VP Khoa Xây Dựng - Số 3 Quang Trung
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
5/18/2017 12:08:33 AM
thêm
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
5/18/2017 12:06:03 AM
Thêm nữa
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
5/17/2017 11:58:35 PM
Một số tài liệu về Lập dự toán
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435
5/11/2017 8:51:51 AM
Các bạn sinh viên nên ôn tập các nội dung trong đề cương theo phương pháp hiểu vấn đề, bài thi trả lời ngắn gọn, súc tích và đủ ý, không cần dài dòng...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435
5/11/2017 8:41:43 AM
Đề cương ôn tập lớp CIE435D
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
4/18/2017 11:56:22 PM
Nhiệm vu cập nhật (Bổ sung 02 bạn Minh Quang + Đức Bảo)
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
4/18/2017 11:44:23 PM
Tiêu chuẩn ống cống BTCT cho công trình thoát nước
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

[Fshare] Ebook Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và kiến trúc: Phần 1
4/18/2017 11:39:29 PM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare] Ebook Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và kiến trúc: Phần 1

Đề thi KTHP môn Thủy lực học kì 2- 2015~2016
4/11/2017 10:01:57 AM
Đề thi thay đổi theo mỗi kì và mỗi năm, các bạn sv nên bám sát theo đề cương ôn tập của GV. Chú ý các dạng bài tập GV đã cho SV làm trên lớp.
chu đề: Đề thi KTHP môn Thủy lực học kì 2- 2015~2016

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D
4/11/2017 9:56:40 AM
Tham khảo thêm GT Thiết kế Đường tập 3
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D
4/11/2017 9:54:58 AM
Bảng tra khẩu độ cống
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D
4/11/2017 9:51:51 AM
Để làm tốt đồ án các bạn nên đọc thêm tài liệu GT Thiết Kế Đường tập 4, chương 6;7;8
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D
4/11/2017 9:44:18 AM
Các bạn sv lớp CIE412D, trao đổi các vấn đề học tập tại đây.
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CIE412D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
4/11/2017 9:41:58 AM
Đơn giá xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
4/11/2017 9:37:53 AM
Tài liệu Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
4/11/2017 9:35:56 AM
Các phần tiếp theo 22 TCN 159-86
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
4/11/2017 9:33:58 AM
Tiêu chuẩn thiết kế cống
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/28/2017 3:04:17 PM
Đề cương ôn tập lớp CIE413B
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
3/18/2017 5:00:44 PM
Nội dung thông qua Lớp CIE414H, ngày 20/03/2017: - Tính toán Ntt. - Đề xuất các phương án cấu tạo KCAĐ.
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
3/14/2017 11:41:59 PM
Chuyên đề đồ án Tính toán xử lý nền đất yếu Số liệu: theo file đính kèm Tài liệu: theo file đính kèm
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
3/14/2017 11:40:08 PM
Chuyên đề đồ án Thiết kế TCĐ có cốt. Số liệu: theo file đính kèm Tài liệu: theo file đính kèm
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
3/14/2017 11:38:02 PM
huyên đề đồ án Dự toán. Số liệu: Giảng viên sẽ giao cho sinh viên một hạng mục công trình theo đồ án TKHH. Tài liệu: theo file đính kèm
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/13/2017 11:06:12 AM
Chuyên đề đồ án Tính toán xử lý nền đất yếu Số liệu: theo file đính kèm Tài liệu: theo file đính kèm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/13/2017 10:55:52 AM
Chuyên đề đồ án Thiết kế TCĐ có cốt. Số liệu: theo file đính kèm Tài liệu: theo file đính kèm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/13/2017 9:41:24 AM
Chuyên đề đồ án Dự toán. Số liệu: Giảng viên sẽ giao cho sinh viên một hạng mục công trình theo đồ án TKHH. Tài liệu: theo file đính kèm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/13/2017 9:39:34 AM
Chuyên đề đồ án Thiết kế Kỹ thuật tuyến đường. Số liệu: Giảng viên sẽ giao cho sinh viên một đoạn tuyến theo trắc dọc sơ bộ tuyến đã thiết...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/13/2017 9:36:12 AM
Các bạn đặt câu hỏi trên đây nếu chưa thấy mình trả lời thì nhắn tin để mình biết nhé!
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/13/2017 9:35:02 AM
Em cần xem kĩ sơ đồ kết cấu theo toán đồ Kogan nhé. Sơ đồ theo Kogan là hệ 02 lớp, bao gồm một lớp (H chính là chiều dày của lớp này) và một Bán...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/8/2017 11:58:27 PM
Quyết định Thiết kế mặt đường BTXM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/8/2017 11:57:02 PM
Chương 6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/8/2017 11:56:17 PM
Chương 5 tiếp theo
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/8/2017 11:55:35 PM
chương 5 tiếp theo
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
3/8/2017 11:54:36 PM
Đề cương ôn tập CIE413D
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
2/22/2017 10:00:33 AM
NHiệm vụ đồ án lớp CIE414H
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H
2/22/2017 9:52:22 AM
Các bạn sinh viên 02 lớp đồ án CIE414B&H trao đổi các vấn đề tại đây
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN CIE414B&H

Bài Giảng Môn Học Máy Xây Dựng
1/16/2017 10:40:08 PM
Một số file tham khảo
chu đề: Bài Giảng Môn Học Máy Xây Dựng

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/16/2017 10:34:11 PM
Làm đồ án các bạn sinh viên nên tích cực trao đổi, thảo luận thì mới nắm được vấn đề và hiểu rõ những gì mình làm.
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/16/2017 10:25:19 PM
chương 5 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/16/2017 10:24:15 PM
chương 5 phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/16/2017 10:23:12 PM
chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/16/2017 10:21:16 PM
chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/16/2017 10:20:49 PM
chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/16/2017 10:20:14 PM
Bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

[Fshare] 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)
1/16/2017 10:14:41 PM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare] 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/4/2017 11:25:16 PM
Hệ số chuyển đổi giữa đất đào và đất đắp.
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/4/2017 9:01:38 AM
Sách Thiết kế Đường tập II
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/4/2017 8:56:49 AM
Tiêu chuẩn TCVN 4936-2012
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/4/2017 8:56:14 AM
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu mặt đường 22TCN 211-06
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D
1/4/2017 8:54:37 AM
Các bạn trao đổi các vấn đề môn học tại đây
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413D

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/4/2017 8:52:45 AM
Sách thi công nền đường
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/4/2017 8:48:49 AM
Tiêu chuẩn Thi công đất TCVN 4447-2012
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/4/2017 8:46:06 AM
Tiêu chuẩn thi công nền đường TCVN 4936-2012
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/4/2017 8:42:48 AM
Nhiệm vụ và phiếu theo dõi đồ án môn học
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B
1/4/2017 8:41:00 AM
Các bạn thảo luận các vấn đề Đồ án CIE437B tại đây
chu đề: THẢO LUẬN ĐỒ ÁN LỚP CIE437B

Thảo luận môn học HYD391C
12/13/2016 4:05:44 PM
Bài 6: Xác định lưu lượng ứng với các tần suất tính toán 5%; 25% và 95% với số liệu của trạm thuỷ văn sau: Năm 1962 1963 ...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/13/2016 4:04:48 PM
BÀI 5: Kéo dài chuỗi số liệu ở trạm thủy văn B trên cơ sở chuối số liệu của trạm thủy văn A   Năm Q (m3/s) Năm Q (m3/s) A...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/13/2016 3:10:46 PM
Bài 4: Xác định khả năng thoát nước của rãnh đỉnh , với các thông số sau:    + Rãnh có tiết diện hình thang bề rộng đáy rãnh 0.6m, chiều cao...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/8/2016 10:54:02 PM
Bài 3: Cho bảng số liệu thủy văn về mực nước thiết kế ở hai trạm thủy văn A và B như sau Yêu cầu: - Kiểm tra tính tương quan của số liệu...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/8/2016 10:54:01 PM
Bài 3: Cho bảng số liệu thủy văn về mực nước thiết kế ở hai trạm thủy văn A và B như sau Yêu cầu: - Kiểm tra tính tương quan của số liệu...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/8/2016 10:50:06 PM
Bài 2: Kiểm tra khả năng thoát nước của một rãnh thoát nước hình tam giác; chiều cao rãnh 0.65m; dốc mái rãnh hai bên là 1:1.5; n = 0.04; ir =...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/8/2016 10:49:23 PM
Một  số bài tập ôn tập, các bạn sinh viên có thể làm và trao đổi các thắc mắc Bài 1: Xác định X5% của một chuỗi số liệu thủy văn có Xtb = 64...
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/5/2016 10:17:48 AM
Điểm thành phần HYD391A, phản hồi qua email nhan80kxd@gmail.com trước ngày 10/12
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
12/2/2016 8:35:35 AM
Đề cương ôn tập môn Thủy Văn
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/28/2016 8:22:59 AM
TCXDVN 7957-2008
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/17/2016 10:56:55 PM
Phần mềm tính toán thủy văn theo phương pháp thống kê tần suất. Phần mềm chạy trên HDH Win XP,các bạn nên cài thêm một HDH ảo để sử dụng.
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
11/17/2016 10:53:50 PM
Điểm thành phần môn học Đồ án Thi công đường, mọi ý kiến các bạn phản hồi qua email cho mình trước 9h ngày 19/11/2016
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435
11/17/2016 10:51:53 PM
Các vấn đề khúc mắc trong ôn tập, các bạn có thể đặt câu hỏi với mình để mình giải đáp
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435
11/17/2016 10:50:42 PM
Điểm thành phần môn học CIE435A, các bạn phản hồi về email: nhan80kxd@gmail.com, hạn cuối 9h00 ngày 19/11/2016
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435
11/16/2016 11:48:07 PM
Đề cương ôn tập môn học CIE435A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435

Thảo luận môn học HYD391C
11/14/2016 10:42:07 AM
phần 3
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/14/2016 10:33:47 AM
Phần 2
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/14/2016 10:21:53 AM
Tài liệu thủy văn tham khảo: Sổ tay thủy văn. Phần 1
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/2/2016 4:10:04 PM
Giáo trình tham khảo phần 4
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/2/2016 4:09:08 PM
Giáo trình tham khảo phần 3
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
11/2/2016 4:08:15 PM
Giáo trình thủy văn tham khảo phần 2
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 4:23:18 PM
Giáo trình thủy văn tham khảo, phần 1
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 4:13:12 PM
Các bạn sinh viên cần thêm tài liệu gì có thể gửi yêu cầu mình sẽ cung cấp
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 4:00:14 PM
Chương 5
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 3:57:03 PM
Chương 4
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 3:55:58 PM
Slide chưong 3
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 3:53:29 PM
silde chương 2
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
10/13/2016 3:52:47 PM
Slide chương 1
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Tài liệu xây dựng
10/13/2016 3:51:19 PM
Thanks bạn vì đã share nhiều tài liệu hũu ích!
chu đề: Tài liệu xây dựng

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/28/2016 2:31:06 PM
chương 7
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/28/2016 2:27:26 PM
Các bạn ôn tập và có thể đặt các câu hỏi trao đổi để mình tư vấn
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/28/2016 2:26:05 PM
Đề cương ôn tập môn học Thi công Đường
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/28/2016 2:19:48 PM
chương 6
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/28/2016 2:17:54 PM
Chương 5
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Phản hồi: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/23/2016 3:54:02 PM
ừ, để mình lục tìm hồ sơ rồi gửi cho em nhé!
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/21/2016 2:49:55 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu đất gia cố CKD vô cơ ( Vôi; Xi măng) thay thế cho quy trình thi công và nghiệm thu đất gia cố vôi 22TCN 229-1995
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/20/2016 11:33:39 AM
Trích: Trích: Định hình tường chắn đất: www.mediafire.com/file/ydl2znmij2z/dinh hinh 86-06x.dwg Cái này hình như e cũng có....
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Phản hồi: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/20/2016 11:14:41 AM
Trích: Dạ vâng. Thầy cho em hỏi: Phần gia cố mái taluy nền đường bằng đá hộc xây ở hai đầu cống, thì chiều dài gia cố lựa chọn như thế nào ạ? Từ...
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/15/2016 9:52:23 AM
Hôm nào có dịp ra đà nẵng, alo tớ cafe nhé!
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/15/2016 9:51:06 AM
Không biết em làm dự án thuộc loại đường ô tô hay đường đô thị. Nếu là đường ô tô thì căn cứ theo mục 4.4. TCVN 4054-2005. Đường đô thị thì...
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/13/2016 3:32:18 PM
Hero2014 học khóa nào? và hiện tại công tác ở đâu?
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/13/2016 3:31:15 PM
Định hình tường chắn đất: www.mediafire.com/file/ydl2znmij2z/dinh hinh 86-06x.dwg
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/13/2016 3:30:08 PM
Gửi bạn một số định hình cống: http://www.mediafire.com/?nzny0mayuwz http://www.mediafire.com/download/fmw91ufialeke5b/DINHHINH.rar
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Phản hồi: Thảo luận về các phần mềm tính toán xử lý nền đất yếu
9/13/2016 3:01:31 PM
Trích: Chắc các Thầy cô dạy rất dễ hiểu, dễ làm nên các bạn SV đã đủ, không còn hỏi, thắc mắc gì thêm! Nghe cũng thấy mừng mà cũng thấy...
chu đề: Thảo luận về các phần mềm tính toán xử lý nền đất yếu

Phản hồi: [Fshare] Ebook - Cẩm nang của người xây dựng
9/13/2016 9:30:26 AM
Thanks bạn, một tài liệu hay được chia sẻ
chu đề: [Fshare] Ebook - Cẩm nang của người xây dựng

Luận văn thạc sỹ: Phân tích số liệu viễn thám nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ miền Trung
9/13/2016 9:19:51 AM
Thanks bạn vì tài liệu hữu ích nhé!
chu đề: Luận văn thạc sỹ: Phân tích số liệu viễn thám nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ...

TÀI LIỆU MỘT SỐ MÔN CAO HỌC CẦU HẦM
9/13/2016 9:17:13 AM
Cảm ơn cô Quyên đã chia sẻ tài liệu hữu ích, hi vọng sẽ có thêm nhiều tài liệu nữa để mọi người tham khảo.
chu đề: TÀI LIỆU MỘT SỐ MÔN CAO HỌC CẦU HẦM

Tòa nhà xoắn kì lạ Infinity Tower, Dubai
9/13/2016 9:14:54 AM
Có vẻ bài đăng không phù hợp với nội dung của topic này!
chu đề: Tòa nhà xoắn kì lạ Infinity Tower, Dubai

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/13/2016 8:48:22 AM
Bài giảng chương 4, phần 4
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/13/2016 8:45:04 AM
Bài giảng chương 4, phần 3
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/13/2016 8:43:33 AM
Bài giảng chương 4, phần 2
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/13/2016 8:38:54 AM
Bài giảng chương 4, phần 1
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/12/2016 4:20:23 PM
Mình sẽ tổng hợp và gửi cho bạn một số bản vẽ định hình cống và tường chắn của viện KH GTVT!
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống
9/12/2016 4:17:55 PM
Quét bitumen xung quanh bên ngoài ống cống sẽ chống được tác dụng phá hoại của các tác nhân gây thấm và ăn mòn từ phía bên ngoài. Tuy nhiên như bạn...
chu đề: Nhờ các thầy giải thích giùm em mục đích của việc quét nhựa đường ở bên ngoài ống cống

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
9/8/2016 11:08:14 AM
slide chuong 3
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)
8/17/2016 7:43:51 PM
Hiện nay Hội xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương cấp Chứng chỉ kĩ sư ASEAN  cho các kĩ sư có đủ điều kiện yêu cầu, một trong những yêu cầu đó...
chu đề: Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/16/2016 3:33:45 PM
Thêm 1 tài liệu để các bạn SV tham khảo
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/16/2016 3:30:57 PM
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/16/2016 3:18:05 PM
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/16/2016 12:17:11 AM
Giáo trình thi công đường tham khảo
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/15/2016 9:27:02 AM
Bài giảng chương 2
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học HYD391C
8/15/2016 9:17:33 AM
Thêm một số bình đồ
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
8/15/2016 9:15:27 AM
Gửi các bạn một số bình đồ để thực hành xác định các đường phân thủy và tụ thủy
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
8/15/2016 9:05:58 AM
Bài giảng chương 2
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
8/15/2016 9:04:59 AM
Bài giảng chương 1
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
8/11/2016 10:34:10 PM
Một số phụ lục, bảng tra tính toán thủy văn
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
8/11/2016 10:32:38 PM
Giáo trình thiết kế đường tập 3: Công trình vượt sông - GS.TS Nguyễn Xuân Trục
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học HYD391C
8/11/2016 10:30:13 PM
Tiêu chuẩn tính toán dòng chảy lũ trong tự nhiên TCVN9845 - 2013 link: tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209845-2013-01.pdf
chu đề: Thảo luận môn học HYD391C

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/11/2016 10:25:30 PM
slide chương 1
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/11/2016 10:23:36 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456
8/11/2016 10:21:53 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường TCVN 9436 - 2012
chu đề: Thảo luận môn học Kỹ thuật và TCTC Đường CIE456

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2017