Thông tin: civil056
Tên đăng nhập: civil056
Họ và tên: văn nhân
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích: mọi thứ
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 28/11/2012
Số bài đã gởi: 823
Lần truy cập cuối: 18/01/2014 10:22
Được cảm ơn 165
THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/9/2018 10:47:38 PM
Các thắc mắc trong quá trình làm đồ án các bạn có thể phản hồi.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/9/2018 10:46:37 PM
Chuyên đề xử lý nền đất yếu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/9/2018 10:45:09 PM
Chuyên đề TK TCĐ có cốt
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/9/2018 10:43:58 PM
Số liệuchuyên đề Lập dự toán
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:45:59 AM
file Thuyết mình thiết kế cống thoát nước, có ghi chú từng nội dung cần đọc trong từng tài liệu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:43:18 AM
22tcn 18-79p12,13,14
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:41:50 AM
22tcn 18-79p11
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:40:13 AM
22tcn 18-79p10
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:33:36 AM
22tcn 18-79p9
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:31:37 AM
22tcn 18-79p8
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:28:42 AM
22tcn 18-79p7
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:26:54 AM
22tcn 18-79p6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:25:07 AM
22tcn 18-79p5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:24:00 AM
22tcn 18-79p4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:22:47 AM
22tcn 18-79p3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:20:55 AM
22tcn 18-79p2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/8/2018 9:18:56 AM
Tiêu chuẩn thiết kê cầu cống theo trạng thái giới hạn, tài liệu dung lượng nặng nên chia thành nhiều phần để upload Phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước
10/18/2018 8:48:22 AM
Đang hóng bài viết của thầy!
chu đề: Thi công hệ thống công trình ngầm trong nước

[Fshare] DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
10/18/2018 8:32:14 AM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare] DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

[Fshare]Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông Đà
10/18/2018 8:31:12 AM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare]Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông Đà

[Fshare] Các từ viết tắt, thuật ngữ Anh - Việt trong đấu thầu
10/18/2018 8:27:44 AM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare] Các từ viết tắt, thuật ngữ Anh - Việt trong đấu thầu

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:26:26 AM
Tài liệu Thiết kế cống thoát nước
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:24:35 AM
Quy trình về vật liệu láng nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:23:14 AM
Quy trình vật liệu Thấm nhập nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:22:02 AM
Quy trình vật liệu BTN
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:20:50 AM
Quy trình về vật liệu đá dăm nước
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:05:14 AM
Quy trình về vật liệu CP tiêu chuẩn và Cpdd gia cố xi măng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 8:02:26 AM
Quy trình vât liệu Cpdd
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 7:52:12 AM
Quy trình về vật liệu Cấp phối tiêu chuẩn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 7:49:22 AM
Tài liệu thiết kế mặt đường BTXM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 7:48:13 AM
Quy trình Thiết kế KCAĐ mềm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 7:45:39 AM
Nhiệm vụ đồ án môn học
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/18/2018 7:41:51 AM
Topic thảo luận môn học CIE414A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

[Fshare] 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)
9/17/2018 8:54:44 AM
Thanks Mod!
chu đề: [Fshare] 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:52:22 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cát gia cố xi măng Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối gia cố xi măng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:49:51 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Láng nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:48:49 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Thấm nhập nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:47:49 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Bê tông nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:46:22 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối gia cố xi măng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:44:59 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ đá  dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:44:01 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối đá  dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
9/17/2018 8:43:03 AM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp vật liệu KCAĐ Cấp phối tiêu chuẩn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:45:24 PM
Catalogue máy xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:43:17 PM
Bài tập chương 5 Câu 1/ Nêu công dụng và cách phân loại máy nâng. Tác dụng chính của từng loại? Câu 2/ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:41:03 PM
Bài tập chương 4 Câu 1/ Nêu công dụng và phân loại máy thi công cọc trong xây dựng Câu 2/ Trình bày công dụng, phân loại, cấu tạo và nguyên lý...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:40:16 PM
Bài Tập Chương 3 Câu 1/ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn bêtông ximăng. Câu 2/ Máy trộn bê tông gồm các bộ phận chủ yếu...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:38:17 PM
Chương 6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:37:16 PM
Chương 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:34:59 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/16/2018 3:32:20 PM
Bài giảng chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

[HOT] Ebook chuyên ngành xây dựng Full
8/17/2018 10:23:30 PM
Trích: 1. Cơ học đất. http://www.box.net/shared/rq25fva80s 2. Cơ học lý thuyết. http://www.box.net/shared/hwac1mqgc0 3. Nền móng ...
chu đề: [HOT] Ebook chuyên ngành xây dựng Full

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:21:37 PM
Mọi yêu cầu về tài liệu học tập, các bạn có thể yêu cầu ở đây
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:20:57 PM
Chỉ dẫn kỹ thuật Thiết kế KCAĐ cứng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:19:49 PM
Tiêu chuẩn thiết kế KCAĐ mềm 22TCN211-06
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:18:30 PM
Giáo trình TKĐ tập 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:17:13 PM
Tài liệu học tập chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:16:37 PM
Tài liệu học tập chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:15:48 PM
Nội dung môn học: Chương 1. Thiết kế nền đường Chương 2. Chế độ thủy nhiệt nền đường Chương 3. Thiết kế công trình chống đỡ và phòng hộ nền...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
8/17/2018 10:14:27 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE413
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:33:26 PM
Bài tập Máy xây dựng, chương 2 Câu 1/ Các loại máy ủi thường được sử dụng trong xây dựng? Phạm vi sử dụng của máy ủi trong xây dựng công trình? ...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:32:02 PM
Bài tập môn học Máy xây dựng chương 1 Câu 1/  Phân tích vai trò của máy xây dựng trong thi công công trình Câu 2/  Theo tính chất công việc và...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:27:35 PM
Sinh viên gửi các slide nhóm lên topic để thảo luận và chỉnh sửa.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:26:45 PM
video máy thi công 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:22:19 PM
Bài giảng chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:21:05 PM
Bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:20:03 PM
Nội dung môn học: Chương 1       NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG (2h) 1.1       Vai trò của máy xây dựng trong thi công công trình   1.2       Phân loại...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/16/2018 3:16:37 PM
Thảo luận các vấn đề môn học CIE435
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

Thảo luận môn học CIE414SA
6/18/2018 7:54:07 PM
Mọi vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên lạc trực tiếp để hỏi.
chu đề: Thảo luận môn học CIE414SA

Thảo luận môn học CIE414SA
6/18/2018 7:52:31 PM
Đề xuất tối thiểu 02 phương án, kiểm toán cường độ 02 phương án (theo cả 3 điều kiện) để so sánh chọn phương án.
chu đề: Thảo luận môn học CIE414SA

Thảo luận môn học CIE414SA
6/18/2018 7:48:48 PM
Nội dung thông qua tuần này: Kiểm toán cường độ các phương án KCAD.
chu đề: Thảo luận môn học CIE414SA

Thảo luận môn học CIE414SA
6/18/2018 7:47:18 PM
Mời các bạn sv trao đổi các vấn đề của đồ án môn học.
chu đề: Thảo luận môn học CIE414SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:45:38 PM
Lịch báo cáo thứ 5 tuần này: Nhóm máy lu, máy bơm bê tông, máy trộn bê tông.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:43:48 PM
Các bạn cần tài liệu gì có thể đưa yêu cầu để mình upload.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:42:30 PM
Bài giảng chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:41:09 PM
Bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:37:13 PM
Các nội dung nên chèn thêm các hình ảnh minh họa.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:34:03 PM
Slide nên trình bày ngắn gọn, mỗi nội dung trình bày thành các gạch đầu dòng.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:30:34 PM
Các thông số máy các bạn nên tham khảo trên các trang web máy móc chuyên ngành.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:26:23 PM
Chú ý các nhóm phải làm rõ được các thông số làm việc của loại máy mình nghiên cứu.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:22:02 PM
Các nhóm biên soạn slide máy xây dựng đưa lên topic để mình xem qua và góp ý.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/18/2018 7:19:19 PM
Mọi vấn đề liên quan đến môn học các nhóm trao đổi, thảo luận tại đây.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/14/2018 8:52:40 AM
Tài liệu môn học. Bài giảng môn học.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA
6/14/2018 8:50:51 AM
Mời các bạn SV thảo luận môn học Máy xây dựng tại đây
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435SA

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 4:11:32 PM
Bài thi cần trả lời ngắn gọn, súc tích, tập trung vào nội dung câu hỏi.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 4:10:30 PM
Chú ý kết hợp giữa bài giảng trên lớp và tham khảo các kiến thức thực tế để làm tốt bài thi.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 4:08:46 PM
Mọi vấn đề thắc mắc khi ôn tập các bạn có thể đưa lên toipic để trao đổi.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 4:04:04 PM
Quy định tạm thời thi công mặt đường BTXM
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 4:01:17 PM
Đề cương ôn tập môn học lớp CIE456B
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 3:59:38 PM
Tài liệu học tập chương 8
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 10:02:35 AM
Tài liệu học tập chương 8 Tài liệu học tập chương 7
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 10:01:46 AM
Tài liệu học tập chương 7
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 10:01:13 AM
Tài liệu học tập chương 6
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 10:00:12 AM
Tài liệu học tập chương 5 phần 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:59:15 AM
Tài liệu học tập chương 5 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:58:28 AM
Tài liệu học tập chương 5 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:57:19 AM
Tài liệu học tập chương 5 phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:55:38 AM
Tài liệu học tập chương 4 phần 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:50:26 AM
Tài liệu học tập chương 4 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:49:00 AM
Tài liệu học tập chương 4 phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
5/16/2018 9:46:59 AM
Tài liệu học tập chương 4 phần 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:30:16 PM
Tài liệu học tập chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:23:01 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu mặt đường Đá dăm.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:21:01 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu mặt đường Cấp phối đá dăm.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:18:46 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu mặt đường Cấp phối tiêu chuẩn.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:13:38 PM
Tiến độ được lập theo sơ đồ ngang hai trục ( Thời gian và không gian).
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:12:43 PM
Căn cứ trên Thời hạn thi công cho phép đề nghị các bạn lập tiến độ thi công nền đường và công trình cống để thông qua vào các buổi sau.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:11:32 PM
Các bạn học ghép, sẽ giao trực tiếp trên tờ giao nhiệm vụ đồ án.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
4/17/2018 8:10:39 PM
Số liệu đồ án môn học CIE437, phần thi công mặt đường.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

Sa Pa tổ chức lễ hội mùa đông, Gia Lai có lễ hội hoa dã quỳ
1/17/2018 10:00:26 PM
Thanks, mong bạn giới thiệu thêm nhiều nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam.
chu đề: Sa Pa tổ chức lễ hội mùa đông, Gia Lai có lễ hội hoa dã quỳ

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:58:04 PM
Phương pháp bảo dưỡng bê tông tốt nhất Bản chất của quá trình bảo dưỡng bê tông là kiểm soát sự bay hơi nước của bê tông một cách khoa học, cùng...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:55:36 PM
Cách kiểm tra độ sụt bê tông Trong xây dựng và dân dụng, kiểm tra độ sụt bê tông (hoặc đơn giản kiểm tra độ sụt) là công tác được kiểm tra tại...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:54:04 PM
Các phương pháp trộn bê tông Trước khi thi công đổ bê tông cho công trình hay căn nhà của mình, bạn luôn phải cân đối rất kỹ lưỡng, lên dự toán...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:52:18 PM
Hiệu quả sử dụng cốt liệu bê tông tái chế ở các nước phát triển Cốt liệu bê tông tái chế (RCA) là vật liệu có giá trị sử dụng cho nhiều mục đích...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:50:50 PM
Xuất hiện nhiều loại bê tông mới Trên thị trường vật liệu xây dựng, bê tông - loại vật liệu phổ biến nhất đang ngày càng được cải tiến và mang...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:49:09 PM
Phụ gia bê tông và công dụng của một số loại phụ gia bê tông Phụ gia bê tông là những hợp chất hay hỗn hợp các chất vô cơ, hữu cơ có nguồn gốc tự...
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:47:44 PM
Phụ gia Mapei    http://www.mapei.com/VN-VI/Ph%E1%BB%A5-gia-b%C3%AA-t%C3%B4ng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:47:03 PM
Phụ gia Sika http://sikavietnam.vn/san-pham/1-san-pham-cho-san-xuat-be-tong.html
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B
1/17/2018 9:45:38 PM
Các bạn sinh viên thảo luận các vấn đề môn học tại đây
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE446B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:44:05 PM
Các bạn sinh viên cần tích cực tìm hiểu thực tế, so sánh giữa kiến thức đã học và thực tế thi công ngoài công trường.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:41:38 PM
Giáo trình xây dựng nền đường
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:39:19 PM
Công tác trắc địa trong xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:38:16 PM
Công tác đất, thi công và nghiệm thu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:37:24 PM
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:33:45 PM
Chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:25:27 PM
Tài liệu học tập chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B
1/17/2018 9:23:59 PM
Các bạn sinh viên thảo luận các vấn đề môn học tại đây
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456B

[share] ĐẠI CƯƠNG VỀ UNG THƯ
12/15/2017 3:33:02 PM
Thanks bạn vì tài liệu hữu ích!
chu đề: [share] ĐẠI CƯƠNG VỀ UNG THƯ

Những thay đổi kế toán cần biết từ 01/01/2018
12/15/2017 3:31:12 PM
Thanks bạn đã cung cấp thêm thông tin hữu ích.
chu đề: Những thay đổi kế toán cần biết từ 01/01/2018

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:29:11 PM
Các bạn Sv cần thêm tài liệu gì thì có thể yêu cầu tại topic.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:28:19 PM
Tiêu chuẩn xử lý nền đất yếu bằng Bấc thấm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:27:08 PM
Tài liệu tính toán tường chắn đất có cốt
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:25:24 PM
Tài liệu Nền đắp trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:20:46 PM
Các năm trước các bạn sv thường không đọc kĩ đề nên làm bài không đạt yêu cầu.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:19:09 PM
Chú ý đọc kĩ đề thi và trả lời bám sát đề thi
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
12/15/2017 3:17:58 PM
Các vấn đề ôn tập nếu SV có thắc mắc có thể trao đổi tại topic
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/15/2017 3:15:36 PM
Phần chuyên đề còn khá nhiều bạn chưa kịp tiến độ thông qua.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
12/15/2017 3:14:52 PM
Hiện nay không còn lịch học nhưng bạn nào còn các vấn đề của đồ án có thể đặt câu hỏi để mình giải đáp.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
12/15/2017 3:13:38 PM
Thanks thầy Dũng!
chu đề: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

Videos hướng dẫn thí nghiệm trong xây dựng
12/15/2017 3:12:20 PM
Thanks thầy Giang nhé!
chu đề: Videos hướng dẫn thí nghiệm trong xây dựng

Phản hồi: Dự toán xây dựng công trình
12/15/2017 3:07:56 PM
Trích: Em đang cần tìm bảng giá ca máy của tỉnh Quảng Nam, mọi người giúp đỡ e với ạ. Tham khảo đây em...
chu đề: Dự toán xây dựng công trình

Phản hồi: Dự toán xây dựng công trình
12/15/2017 3:03:18 PM
Trích: Em đang cần tìm bảng giá ca máy của tỉnh Quảng Nam, mọi người giúp đỡ e với ạ. Bạn có thể vào trang cauduongcang.com để tìm.
chu đề: Dự toán xây dựng công trình

[Fshare] TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
12/15/2017 3:00:33 PM
Các bạn SV nên tìm hiểu thêm về các thí nghiệm về vật liệu theo tiêu chuẩn AASHTO
chu đề: [Fshare] TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

[Fshare] TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
12/15/2017 2:58:56 PM
Thanks bạn!
chu đề: [Fshare] TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bộ phần mềm cần thiết cho anh em xây dựng
11/17/2017 1:00:29 PM
Thanks bạn đã chia sẻ tài nguyên!
chu đề: Bộ phần mềm cần thiết cho anh em xây dựng

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/17/2017 12:58:57 PM
Các vấn đề thắc mắc của Đồ án các bạn sv nên nêu ra để mọi người cùng thảo luận.
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

'Coi chừng khủng long' trong hang Sơn Đoòng
11/17/2017 12:57:28 PM
thanks!
chu đề: 'Coi chừng khủng long' trong hang Sơn Đoòng

[Fshare] Luận án tiến sĩ: Thu hồi đất hiếm từ bã thải tuyển quặng đồng sin quyền ứng dụng làm phân bón cho cây chè và một số loại rau tại Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
11/17/2017 12:56:23 PM
Thanks bạn đã chia sẻ tài liệu.
chu đề: [Fshare] Luận án tiến sĩ: Thu hồi đất hiếm từ bã thải tuyển quặng đồng sin quyền ứng dụng làm phân bón cho cây chè...

KHÁI QUÁT VĂN HỌC NGA
11/17/2017 12:45:44 PM
Bạn có thể upload lên đây một số tác phẩm văn học Nga để mọi người đọc. Thanks!
chu đề: KHÁI QUÁT VĂN HỌC NGA

[Fshare 136 bài luận văn mẫu hay.
11/17/2017 12:41:36 PM
thanks bạn!
chu đề: [Fshare 136 bài luận văn mẫu hay.

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 8:39:10 PM
Định mức xây dựng cơ bản
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 8:37:43 PM
Sách Thiết kế cầu nhỏ và cống trên đường ô tô
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 8:07:49 PM
Tài liệu chuyên đề xử lý nền đất yếu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 8:04:04 PM
Tài liệu chuyên đề Thiết kế TCĐ có cốt
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 8:01:57 PM
Tài liệu chuyên đề TKKT
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 7:59:37 PM
Tài liệu chuyên đề Lập dự toán
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 7:56:05 PM
Nhiệm vụ chuyên đề xử lý nền đất yếu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 7:55:06 PM
Nhiệm vụ chuyên đề Thiết kế TCĐ có cốt
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 7:54:04 PM
Nhiệm vụ chuyên đề Thiết kế Kỹ thuật
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
11/13/2017 7:52:48 PM
Nhiệm vụ phần Thiết kế chuyên đề Lập dự toán
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

Đổi mới quy trình thiết kế từ Autocad sang phát huy thế mạnh BIM
10/18/2017 3:36:03 PM
Thanks bạn!
chu đề: Đổi mới quy trình thiết kế từ Autocad sang phát huy thế mạnh BIM

[E-book] Vật lý kiến trúc - Ths. Nguyễn Đình Huấn
10/18/2017 3:33:49 PM
Thanks bạn, tài liệu hữu ích.
chu đề: [E-book] Vật lý kiến trúc - Ths. Nguyễn Đình Huấn

Một thay đổi nhỏ giúp nhà đẹp lên như thuê kiến trúc sư
10/18/2017 3:20:52 PM
Bài viết hay, thanks bạn.
chu đề: Một thay đổi nhỏ giúp nhà đẹp lên như thuê kiến trúc sư

Một số công trình trường học tiêu biểu dành cho người Điếc & Khiếm thính trên thế giới
10/18/2017 3:18:11 PM
Chủ thớt có thể tổng hợp những công trình dành cho người khuyết tật ở nước ta để mọi người cùng biết không?
chu đề: Một số công trình trường học tiêu biểu dành cho người Điếc & Khiếm thính trên thế giới

Các Files excels tham khảo dành cho các bạn đang muốn thiết kế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC.
10/17/2017 12:00:46 AM
Thanks chủ thớt!
chu đề: Các Files excels tham khảo dành cho các bạn đang muốn thiết kế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC.

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:53:16 PM
slide bài giảng chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:51:44 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:50:22 PM
Giáo trình thiết kế đường tập II
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A
10/16/2017 11:47:33 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE413A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE413A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:46:20 PM
Tiêu chuẩn lớp kết cấu cấp phối đá dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:45:13 PM
Tiêu chuẩn lớp kết cấu Bê tông nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:43:08 PM
Giáo trình thiết kế đường tập II
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:06:32 PM
Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu nền áo đường mềm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:02:42 PM
Phiếu thông qua đồ án
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 11:01:32 PM
Số liệu đồ án, sơ đồ trục xe đã hướng dẫn trên lớp!
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 10:52:16 PM
Nhiệm vụ Đồ án môn học
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A
10/16/2017 10:48:39 PM
Topic thảo luận các vấn đề môn học CIE414A
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE414A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:23:19 PM
Hướng dẫn thi công và nghiệm thu mặt đường BTN cấp cao
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:20:50 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Láng nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:20:02 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Thấm Nhập nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:19:08 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu Lớp Bê tông nhựa
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
9/14/2017 7:17:40 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:14:10 PM
Catolog máy lu
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:11:05 PM
Catolog một số loại máy xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:09:27 PM
Chương 5
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
9/14/2017 7:08:37 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:06:39 PM
Giáo trình thủy văn tham khảo phần 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:05:41 PM
Giaó trình thủy văn tham khảo
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:02:29 PM
Phần mềm vẽ đường tần suất Thủy Văn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 7:00:33 PM
Tài liệu Thủy văn Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:56:33 PM
Một số dạng bài tập Thủy Văn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:54:35 PM
Chương 4
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:43:33 PM
chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A
9/14/2017 6:42:24 PM
chương 2 phần 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC HYD391A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 2:00:48 PM
Slide chương 3
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 1:59:52 PM
Slide chương 2
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A
8/15/2017 1:58:54 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE435A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:57:19 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng đá dăm
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:56:21 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối tiêu chuẩn
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:55:11 PM
Công tác trắc địa trong thi công xây dựng
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A
8/15/2017 1:54:26 PM
Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất
chu đề: THẢO LUẬN MÔN HỌC CIE456A

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018