Thông tin: vietc4b
Tên đăng nhập: vietc4b
Họ và tên: sdf gfhgf
Nghề nghiệp: gh
Sở thích: sfd
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 19/08/2015
Số bài đã gởi: 6
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 0
ELTS listening
8/19/2015 12:35:24 AM
Đây là kênh youtube luyện nghe chép chính british council podcast có transcript. Phương pháp nghe chép chính tả là phương pháp tăng điểm listening...
chu đề: ELTS listening

ELTS listening
8/19/2015 12:35:04 AM
Đây là kênh youtube luyện nghe chép chính british council podcast có transcript. Phương pháp nghe chép chính tả là phương pháp tăng điểm listening...
chu đề: ELTS listening

IELTS listening
8/19/2015 12:34:03 AM
Đây là kênh youtube luyện nghe chép chính british council podcast có transcript. Phương pháp nghe chép chính tả là phương pháp tăng điểm listening...
chu đề: IELTS listening

IELTS listening
8/19/2015 12:33:18 AM
Đây là kênh youtube luyện nghe chép chính british council podcast có transcript. Phương pháp nghe chép chính tả là phương pháp tăng điểm listening...
chu đề: IELTS listening

Phản hồi: 101 bài tiếng anh giao tiếp cho bạn
8/19/2015 12:32:40 AM
Đây là kênh youtube luyện nghe chép chính british council podcast có transcript. Phương pháp nghe chép chính tả là phương pháp tăng điểm listening...
chu đề: 101 bài tiếng anh giao tiếp cho bạn

Bí kíp tự học nghe Toeic 495/495
8/19/2015 12:32:06 AM
Đây là kênh youtube luyện nghe chép chính british council podcast có transcript. Phương pháp nghe chép chính tả là phương pháp tăng điểm listening...
chu đề: Bí kíp tự học nghe Toeic 495/495

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019