Thông tin: nguyentbichthuy
Tên đăng nhập: nguyentbichthuy
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Nghề nghiệp: Giảng viên khoa Xây dựng
Sở thích:
Giới tính: Nữ
   
Ngày tham gia: 07/04/2015
Số bài đã gởi: 403
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 23
Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
12/3/2018 8:33:04 AM
Điểm thành phần
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
12/3/2018 8:23:17 AM
Tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Lập dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
12/3/2018 8:22:27 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 14
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
12/3/2018 8:21:51 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 13
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/27/2018 8:17:05 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 12
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/27/2018 8:15:05 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 11
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/27/2018 8:14:03 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 10
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/27/2018 8:11:22 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 9
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/23/2018 8:31:54 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 8
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/23/2018 8:31:19 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 7
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/23/2018 8:30:46 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 6
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/23/2018 8:29:59 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 5
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/21/2018 4:24:16 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 4
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/21/2018 4:23:47 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 3
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/21/2018 4:23:13 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 2
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/21/2018 4:22:27 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư: Dự án mẫu 1
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/16/2018 7:42:11 AM
Bài tập tổng hợp phân tích tài chính dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/16/2018 7:40:41 AM
Bài tập lập kế hoạch trả nợ Một dự án đầu tư cần vay một lượng vốn tổng cộng là 10.000 triệu đồng, vay làm 2 lần: lần 1 vay ở đầu năm 2007 với số...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/16/2018 7:39:40 AM
Bài tập tính toán thời gian hoàn vốn Có một dự án đầu tư với các số liệu sau đây: Vốn đầu tư 5 tỷ đồng Tuổi thọ của dự án 10 năm Lợi nhuận...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/16/2018 7:38:27 AM
Bài tập tổng hợp phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư Cho hai phương án đầu tư với số liệu như sau: Chỉ tiêu ĐVT PA 1 ...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/7/2018 8:42:45 AM
Luật xây dựng số 50/2014/QH13
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/7/2018 8:09:24 AM
Bài tập so sánh hiệu quả tài chính phương án đầu tư loại trừ nhau: Hãy so sánh chọn phương án đầu tư với số liệu như sau: Chỉ tiêu ĐVT ...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/7/2018 8:08:12 AM
Bài tập phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư độc lập (dạng 2): Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/7/2018 8:07:28 AM
Bài tập phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư độc lập: Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/5/2018 2:30:26 PM
Bài tập tính toán chỉ tiêu NPV, NFV, NAV: Hãy tính NPV, NFV, NAV cho dự án có dòng thu chi được cho ở bảng sau, biết lãi suất tối thiểu chấp nhận...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/5/2018 2:26:09 PM
Bài tập lập bảng khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh Hãy tính toán các giá trị X,Y,Z,U trên bảng tính khấu hao cho tài sản sau...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/5/2018 2:23:52 PM
Bài tập lựa chọn phương án mua trả ngay - mua trả góp: Một doanh nghiệp xây dựng dự định mua một máy xây dựng. Có 2 phương án mua hàng như sau: ...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/5/2018 2:21:52 PM
Bài tập phân tích lỗ lãi: Một dự án vận hành trong 5 năm với số liệu doanh thu và chi phí vận hành hàng năm như sau: Năm 1 2 ...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/1/2018 10:21:09 AM
Bài tập khấu hao: Một DNXD mua một cần trục tháp với số liệu sau: - Giá máy mua gốc là 900 triệu đồng, không kể thuế nhập khẩu và VAT. - Chi...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/1/2018 10:09:43 AM
THÔNG TƯ 45/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/1/2018 9:58:50 AM
Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu...
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
11/1/2018 9:55:12 AM
Slide bài giảng chương 3
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/18/2018 4:11:15 PM
Tìm hiểu về các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng công trình.
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/16/2018 9:11:22 PM
Vòng đời dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/16/2018 9:08:12 PM
Unit 8: Health & Safety Listen about accidents in construction site Unit 8: Health & Safety Listen about injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/16/2018 8:19:57 PM
Unit 8: Health & Safety Listen about injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/16/2018 8:19:21 PM
Slide bài giảng chương 2
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/16/2018 8:17:13 PM
Unit 8: Health & Safety Look at the picture and talk about some health & safety problems
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/11/2018 4:47:35 PM
Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng
10/11/2018 4:43:39 PM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: Lớp FIN442A (2018-2019) - Lập dự án đầu tư xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:31:16 PM
Unit 8: Health & Safety Protective equipments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:29:54 PM
Unit 8: Health & Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:22:08 PM
Unit 8: Health & Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:19:45 PM
Unit 7: Documentation Listen and complete the name the buttons below
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/6/2018 2:16:51 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Amendments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:29:55 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:28:41 PM
Unit 6: Project Talk about these types of contracts below
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:23:18 PM
Unit 6: Project Glossary: Project meetings
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
10/1/2018 8:22:32 PM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:45:06 PM
Unit 5: Processes Exercise: Write your CV
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:38:39 PM
Unit 5: Processes Glossary: Recruiting processes
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:37:39 PM
Unit 5: Processes Glossary: Purchasing processes
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/11/2018 3:36:25 PM
Unit 4: Materials Listen a conversation about ordering material and list some information below: 1.Type of goods 2.Quantity 3.Delivery ...
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:20:32 PM
Unit 4: Materials Glossary: Delivery problems
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:19:15 PM
Unit 4: Materials Glossary: Properties of materials
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:18:04 PM
Unit 3: Equipments Translate the text below into Vietnamese
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
9/4/2018 3:14:28 PM
Unit 3: Equipments Name those machines in mixing concrete
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:14:08 PM
Unit 3: Equipments Listen about the usage of some equipments and name them
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:12:22 PM
Unit 3: Equipments Look at the picture and name these tools and equipments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:10:28 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Repairs
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/30/2018 2:08:03 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Talking about equipments
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:55:46 PM
Unit 2: Design Calculate the area and volume
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:52:46 PM
Unit 2: Design  How to say some dimensions and calculations?
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:45:35 PM
Unit 2: Design Listening part: Describe floor plan
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/25/2018 7:44:13 PM
Unit 2: Design Listening part: Conversation about drawing modifications
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:58:30 PM
Unit 2: Design Glossary: Estimates
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:57:47 PM
Unit 2: Design Glossary: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:56:39 PM
Unit 2: Design Glossary: Technical drawing
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:55:41 PM
Unit 1: Teamwork Talk about the structure of this company
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:54:12 PM
Unit 1: Teamwork Talk about the job of some people in the picture
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:52:09 PM
Unit 1: Teamwork Glosary: Structure of an organisation
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:51:25 PM
Unit 1: Teamwork Glosary: Roles and responsibilties
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng
8/17/2018 2:49:23 PM
Slide bài giảng Anh văn chuyên ngành Xây dựng.
chu đề: Lớp ENG330A (2018-2019) - Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
6/11/2018 3:38:19 PM
Điểm thành phần lớp ENG330H
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
6/11/2018 3:36:00 PM
Điểm thành phần lớp EN330F
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:51:06 AM
Unit 8: Health and Safety Look at this illustration. Circle the health and safety problems you see.
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:49:57 AM
Unit 8: Health and Safety Protective equipments
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:48:30 AM
Unit 8: Health and Safety Prepare the usage of these things in first aid kit
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/25/2018 9:47:17 AM
Unit 8: Health and Safety Write about some injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:05:53 PM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Health and safety guidelines
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:04:14 PM
Unit 7: Documentation Listen to a conversation about a document management system. Label the buttons on the screenshot.
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:02:18 PM
Unit 7: Documentation Complete this document control procedure with the words in the box
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/19/2018 3:00:56 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:27:48 PM
Unit 6: Projects Listen a talk in kick-off meeting
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:22:40 PM
Unit 6: Projects Talk about some types of contract in construction
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:08:21 PM
Unit 6: Projects Describe this Gant chart
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/11/2018 3:07:20 PM
Unit 6: Projects Read the text and complete this schedule I’d like to explain the project schedule for the highway 473 beam bridge. As you can...
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 3:05:45 PM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 3:03:27 PM
Unit 5: Processes Listening file
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 3:02:16 PM
Unit 5: Processes Read the text and complete the flowchart This is what we used to do. Everyday we got hundreds of invoices from different...
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/7/2018 2:58:33 PM
Unit 5: Processes Describe concrete process below
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:09:48 PM
Unit 4: Materials Listen and identify problems in ordering materials
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:08:39 PM
Unit 4: Materials Conversation about ordering materials
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:06:25 PM
Unit 4: Materials Talk about properties and usage of these materials
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
5/3/2018 8:04:56 PM
Unit 3: Equipments Listen and name those machines
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:37:34 AM
Unit 3: Equipments Talk about some equipments and tools in mixing concrete
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:35:59 AM
Unit 3: Equipments Name some equipments and tools in construction site below
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:33:01 AM
Unit 2: Design Calculate the area and the volume of these shapes
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/24/2018 8:30:05 AM
Unit 2: Design List some elements of a bridge
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:27:42 PM
Unit 2: Design Look at the picture and name the elements numbered
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:26:34 PM
Unit 1: Teamwork Talk about the role of these department
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:23:37 PM
Unit 1: Teamwork There are some people in the picture, who are they?
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)
4/20/2018 4:19:54 PM
All about english for construction will be discussed in this topic for class ENG330F,H
chu đề: Lớp ENG330FH (học kỳ 2 - năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/30/2018 2:44:49 PM
Điểm thành phần
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/27/2018 9:22:38 AM
Mẫu excel bài tập về nhà
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/27/2018 9:20:59 AM
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán F1
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/27/2018 9:16:13 AM
Điểm thành phần lớp ENG330B
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:54:50 AM
Unit 8: Health and Safety Listening file about accidents in construction site
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:54:15 AM
Unit 8: Health and Safety Listening file about injuries in construction site
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:43:14 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Waste disposal
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/25/2018 8:41:25 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary:  Warning signs
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/22/2018 10:54:37 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary:  First aid
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/22/2018 10:52:06 AM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Site safety
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/21/2018 8:42:25 PM
Unit 8 Health and safety Glossary: Incidents
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/21/2018 8:36:20 PM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Guidelines
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:41:44 PM
Unit 7: Documentation Some types of document in construction
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:40:14 PM
Unit 7: Documentation Listening part
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:39:23 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Document control
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/20/2018 1:38:03 PM
Unit 7: Documentation Glossary: Amendments
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/8/2018 8:23:13 PM
Unit 6: Project Listening part: Kick off meeting
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/8/2018 8:22:08 PM
Unit 6: Project Describe this Gant chart
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/5/2018 8:09:37 AM
Unit 6: Projects Glossary: Project meetings
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
3/5/2018 7:44:22 AM
Unit 6: Project Glossary: Contracts
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 6:30:25 PM
Unit 5: Processes Listening file about recruiting process
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 6:28:43 PM
Unit 5: Processes Glossary: Setting out
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 1:25:38 PM
Unit 5: Processes Glossary: Recruiting processes
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/28/2018 1:24:45 PM
Unit 5: Processes Glossary: Purchasing processes
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:40:44 AM
Unit 4: Materials Audio about delivery problems
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:37:04 AM
Unit 4: Materials Glossary: Delivery problems
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:35:18 AM
Unit 4: Materials Video about ordering materials #1: https://www.youtube.com/watch?v=RQ1bTQU2ag0 #2:...
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/26/2018 9:33:01 AM
Unit 4: Materials Glossary: Ordering materials
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:51:53 PM
Unit 4: Materials Glossary: Properties of materials
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:47:45 PM
Unit 3: Equipment Listening part
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:45:57 PM
Unit 3: Equipment Glosary: Repairs
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/25/2018 1:44:29 PM
Unit 3: Equipment Glossary: Talking about equipment
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:27:01 PM
Unit 2: Design Listening file: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:26:22 PM
Unit 2: Design Glossary: Ideas and improvements
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:25:27 PM
Unit 2: Design Listening file: Dimensions
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
2/2/2018 4:23:58 PM
Unit 2: Design Glossary : Technical drawing
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:47:10 PM
Unit 1: Design Glossary : Estimates
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:46:34 PM
Unit 1: Teamwork Listening part: Roles of departments
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:43:46 PM
Unit 1: Teamwork Audio file for listening part
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/31/2018 4:42:02 PM
Unit 1: Teamwork Glossary : Structure of an organization
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:28:30 PM
Unit 1: Teamwork Glossary : Roles and responsibilties
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:26:58 PM
Các tài liệu liên quan đến môn học Anh văn chuyên ngành Xây dựng sẽ được chia sẻ tại topic này.
chu đề: Lớp ENG330B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:18:59 PM
Thông tư số 05/2016 TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/30/2018 2:18:00 PM
Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/18/2018 7:45:45 AM
Link đăng ký bản quyền phần mềm dự toán F1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TbVXT38XmDbS6JiN6dlWZRoc99WNlyg8aCc6zQpsRxs/edit#gid=683568709
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/18/2018 7:40:19 AM
Mẫu bảng đo bóc khối lượng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 10:06:23 PM
Quyết định 451/QĐ-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 10:00:24 PM
Hồ sơ thiết kế công trình trạm y tế
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:59:30 PM
Slide bài giảng chương 2
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:58:52 PM
File Excel định mức 1776
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:57:53 PM
Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/17/2018 9:56:08 PM
Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/10/2018 10:28:26 AM
Slide bài giảng chương 1
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/10/2018 10:26:25 AM
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/8/2018 3:58:43 PM
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/8/2015, quy định chi tiết một số nội...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/8/2018 3:55:58 PM
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, hướng dẫn...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 11:01:30 AM
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 10/5/2015. Nghị định này quy định về quản lý chi...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 10:56:35 AM
Hệ thống các nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng hiện hành (tính đến tháng 12/2016) (nguồn: www.sicom.com.vn)
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 8:37:58 AM
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước...
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)
1/5/2018 8:33:29 AM
Mời các bạn sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến môn học Dự toán xây dựng.
chu đề: Lớp FIN441B (học kỳ II năm học 2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/9/2017 7:41:19 AM
Ôn tập kiểm tra kết thúc học phần
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/9/2017 7:40:36 AM
Điểm thành phần lớp FIN442A
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/7/2017 9:34:20 AM
Tham khảo tính toán khả năng trả nợ mua nhà trả góp
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/7/2017 9:33:12 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư sản xuất xe minibus
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/4/2017 9:42:36 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư kinh doanh taxi tại Tp Hồ Chí Minh
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/4/2017 9:41:29 AM
Phân tích hiệu quả dự án đầu tư chợ đầu mới Nông Hải Sản - phương án điều chỉnh
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/1/2017 2:04:54 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư chợ đầu mối Nông Hải Sản
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
12/1/2017 2:04:12 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư quyền khai thác hạ tầng của công ty Hoàng Dao
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/30/2017 8:26:14 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư đường cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/30/2017 8:25:14 AM
Phân tích tài chính dự án nhà máy nước ngầm Cát Lái
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/30/2017 8:24:05 AM
Phân tích tài chính dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Củ Chi
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/27/2017 2:46:26 PM
Phân tích tài chính dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy công ty sữa AUSVIET
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/27/2017 2:42:16 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án đầu tư nâng cấp nhà máy sản xuất nước đá
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/27/2017 2:40:00 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách.
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/25/2017 9:27:04 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất mì gói
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/25/2017 9:25:48 PM
Tham khảo phân tích tài chính dự án sản xuất gạch chịu nhiệt
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/16/2017 3:40:13 PM
Tham khảo về công tác phân tích, đánh giá dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/15/2017 3:57:46 PM
Tài liệu tham khảo sử dụng Excel trong phân tích tài chính.
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/13/2017 3:55:43 PM
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 - 2018 (nguồn: http://daotaoketoan.top) 1/ Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 - 2018:...
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/13/2017 3:51:09 PM
Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về Thuế thu nhập doanh nghiệp
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/7/2017 7:52:03 PM
Tham khảo về phân tích tài chính của dự án giao thông
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/7/2017 7:45:15 PM
Bài tập về phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình. - Thực hiện trên giấy A4 - Nộp về cho giảng viên theo thời gian được...
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 4:03:03 PM
Thông tư 45/2013/TT-BXD Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 3:54:55 PM
Điểm thành phần lớp ENG330
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 3:53:38 PM
Slide bài giảng chương 3: Phân tích, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình về mặt tài chính và kinh tế- xã hội
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/3/2017 3:46:42 PM
Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thực tế
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/2/2017 9:36:24 AM
Bản tiếng Anh - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
11/2/2017 9:27:14 AM
Slide bài giảng chương 2: Cơ sở lý luận trong phân tích, đánh giá dự án đầu tư
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/29/2017 8:40:03 AM
Sơ đồ tổng quát vòng đời của dự án đầu tư xây dựng công trình
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/25/2017 9:29:56 AM
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/24/2017 8:44:10 PM
Slide bài giảng chương 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/24/2017 8:40:06 PM
Mời các bạn tham gia thảo luận về các nội dung của môn học Lập dự án đầu tư xây dựng tại đây nhé!
chu đề: Lớp FIN442A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/10/2017 8:42:44 AM
Unit 8: Health and Safety Audio file about injuries in construction site.
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/10/2017 8:40:05 AM
Unit 8: Health and Safety Audio file about accidents in construction site.
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/8/2017 5:50:13 PM
Unit 8: Health and Safety Exercise: Look at this illustration. Circle the health and safety problems you see.
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/8/2017 5:47:30 PM
Unit 8: Heath and Safety Glossary: Traffic control
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)
10/8/2017 5:45:07 PM
Unit 8: Health and Safety Glossary: Incidents
chu đề: Lớp ENG330A (Học kỳ 1/2017-2018)

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018