Thông tin: nguyenthanhdung
Tên đăng nhập: nguyenthanhdung
Họ và tên: Nguyen Thanh Dung
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích:
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 08/11/2014
Số bài đã gởi: 122
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 29
Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:10:22 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 9
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:09:46 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 8
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:08:24 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 7
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:07:39 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 6
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:07:01 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 5
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:05:43 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 4
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:05:12 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 3
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:04:40 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 2
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Bài giảng bê tông cốt thép
1/18/2016 8:03:39 PM
Bài giảng bê tông cốt thép chương 1
chu đề: Bài giảng bê tông cốt thép

Thư viện Revit
12/18/2015 7:56:47 PM
thư viện Furnishings
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:52:16 PM
thư viện STANDARDS
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:51:27 PM
thư viện PLUMBING PRODUCT
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:49:26 PM
thư viện PLUMBING FIXTURE
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:48:19 PM
thư viện
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:46:24 PM
thư viện Misc
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:44:51 PM
thư viện metal
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:39:07 PM
Thư viện thang may
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:32:37 PM
Thư viện Pile
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:28:14 PM
Thư viện người
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:16:12 PM
thư viện cửa đi
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:13:17 PM
Thư viện car cho revit
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:09:26 PM
Thư viện Canvas Group-Based
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 7:05:53 PM
Thư viện Cabinets 56 cho revit
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 6:58:41 PM
Thư viện Balusters cho Revit
chu đề: Thư viện Revit

Thư viện Revit
12/18/2015 6:55:45 PM
Thư viện ANIMALS cho Revit
chu đề: Thư viện Revit

Tài liệu Python
11/18/2015 9:34:01 AM
Eng.Hoseini-Opensees
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:32:29 AM
OpenSeesCommandLanguageManualJune2006
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:30:04 AM
Practical-Programming-an-Introduction-to-Computer-Science-Using-Python-3
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:23:58 AM
Python-for-Informatics
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:19:12 AM
The-Hacker-Guide-to-Python
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:08:26 AM
C-Programacion-GUI-Con-Qt-4-1st-Ed
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:07:15 AM
A-Functional-Start-Programming-With-PYTHON
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:05:58 AM
pyintrovn2
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:04:52 AM
Python and MongoDB0
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 9:00:15 AM
python1
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 8:57:50 AM
Qt-Designer-Basics
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 8:56:47 AM
Learning with Python 2nd Edition
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 8:55:59 AM
python_101
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 8:55:20 AM
A Byte of Python
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
11/18/2015 8:54:10 AM
thinkpython
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
10/19/2015 6:10:58 PM
Python
chu đề: Tài liệu Python

Tài liệu Python
10/19/2015 6:08:32 PM
Introduction-to-Computing-Using-Perkovic
chu đề: Tài liệu Python

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:13:18 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c6
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:12:32 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c5b
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:11:48 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c5a
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:11:04 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c4
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:10:24 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c3
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:09:37 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c2
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:07:59 PM
Tấm vỏ Timoshenko-c1
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:06:41 PM
Lý thuyết đàn hồi-c9
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:06:03 PM
Lý thuyết đàn hồi-c8
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:05:24 PM
Lý thuyết đàn hồi-c7
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:04:45 PM
Lý thuyết đàn hồi-c6
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:03:03 PM
Lý thuyết đàn hồi-c5
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:01:36 PM
Lý thuyết đàn hồi-c5
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:01:00 PM
Lý thuyết đàn hồi-c4
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 6:00:17 PM
Lý thuyết đàn hồi-c3
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 5:59:42 PM
Lý thuyết đàn hồi-c2
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
9/18/2015 5:59:08 PM
Lý thuyết đàn hồi-c1
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:45:53 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:44:39 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:43:53 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:43:08 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:42:21 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:41:41 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:41:05 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:40:09 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:39:31 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:38:24 PM
Soil structure interaction (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:36:57 PM
Soil structure interaction
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:31:31 PM
luận văn động đất (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:30:41 PM
luận văn động đất (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:29:58 PM
luận văn động đất (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:29:21 PM
luận văn động đất (tt)
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
5/18/2015 7:28:14 PM
luận văn về động đất
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:42:17 PM
XÁC ĐỊ NH HỆ SỐ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN CHO CỘT TRONG KHUNG THÉP CÓ XÉT ĐẾN ĐỘĐÀN HỒI CỦA LIÊN KẾT
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:41:01 PM
ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƯỜNG ĐỘ
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:39:51 PM
NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA NÚT GIỮA TRONG KHUNG  BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG  ĐỘNG ĐẤT THÔNG QUA MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:38:55 PM
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH ÁP LỰC ĐẤT PHÙ HỢP  CHO TƯỜNG VÂY HỐ ĐÀO SÂU
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:37:04 PM
PHÂN TÍCH ỨNG XỬ ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU ĐƯỜNG SẮT  KHÔNG BALLAST QUA MÔ HÌNH 1 VÀ 2 BẬC TỰ DO
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:35:50 PM
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH, KHOẢNG CÁCH CỦA CÁNH VÍT VÀ CƯỜNG ĐỘTRỤĐẤT XI MĂNG ĐẾN SỰLÀM VIỆC CỦA CỌC ATT
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:34:37 PM
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ÔXYT SẮTFe2O3 ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH KHOÁNG TRONG ĐÁ XI MĂNG TRẮNG CÓMETAKAOLIN
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:32:45 PM
TOÁN VỎ THOẢI CONG HAI CHIỀU DƯƠNG, MẶT BẰNG HÌNH CHỮ NHẬT KÊ BỐN GÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ XẤPXỈ LIÊN TIẾP (XXLT)
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:31:38 PM
ỨNG XỬ CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG KẾT CẤU KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG KHU VỰC QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:30:15 PM
TÁI CHẾ XỈ THÉP LÒ HỒ QUANG ĐIỆN LÀM THÀNH PHẦN PHỤ GIA KHOÁNG XI-MĂNG
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:28:56 PM
THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:26:17 PM
Kết cấu thép -ĐH Thủy Lợi
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:23:45 PM
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:21:52 PM
Kết cấu công trình -PGS Nguyễn Hữu Lân
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:17:47 PM
bài giảng TVGS của GS Nguyễn Viết Trung
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Bê tông cốt thép 1
4/18/2015 9:15:36 PM
Tài liệu bê tông cốt thép 1
chu đề: Bê tông cốt thép 1

Mo hinh KC-dat nen-2
3/18/2015 9:59:37 PM
Mo hinh KC-dat nen-2
chu đề: Mo hinh KC-dat nen-2

Mo hinh KC-dat nen-1
3/18/2015 9:58:26 PM
Mo hinh KC-dat nen-1
chu đề: Mo hinh KC-dat nen-1

Earthquake Resistant Design of Reinforced Concrete Buildings
3/18/2015 9:56:09 PM
Earthquake Resistant Design of Reinforced Concrete Buildings
chu đề: Earthquake Resistant Design of Reinforced Concrete Buildings

XÂY DỰNG HÀM BIỂU DIỄN TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG TỪ MỘT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3/18/2015 9:48:27 PM
XÂY DỰNG HÀM BIỂU DIỄN TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN  VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG TỪ MỘT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
chu đề: XÂY DỰNG HÀM BIỂU DIỄN TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG TỪ MỘT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA THANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN ĐỘ CỨNG ĐỘNG LỰC
3/18/2015 9:45:05 PM
PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA THANH BẰNG  PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN ĐỘCỨNG  ĐỘNG LỰC
chu đề: PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA THANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN ĐỘ CỨNG ĐỘNG LỰC

Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
3/18/2015 9:41:27 PM
Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads
chu đề: Analytical investigation of pile–soil interaction in sand under axial and lateral loads

Numerical Analysis of Pile–Soil Interaction under Axial and Lateral Loads
3/18/2015 9:39:46 PM
Numerical Analysis of Pile–Soil Interaction under Axial and Lateral Loads
chu đề: Numerical Analysis of Pile–Soil Interaction under Axial and Lateral Loads

CÁC CÁCH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊHỆSỐTỶLỆ CỦA HỆ SỐ NỀN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT YẾU
3/18/2015 9:37:43 PM
CÁC CÁCH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊHỆSỐTỶLỆ CỦA HỆSỐNỀN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT YẾU
chu đề: CÁC CÁCH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊHỆSỐTỶLỆ CỦA HỆ SỐ NỀN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT YẾU

MỘT SỐVẤN ĐỀCẦN HIỂU ĐÚNG ĐỂTÍNH ĐÚNG CỌC CHỊU LỰC NGANG THEO TCXD 205: 1998
3/18/2015 9:35:29 PM
MỘT SỐVẤN ĐỀCẦN HIỂU ĐÚNG ĐỂTÍNH ĐÚNG CỌC  CHỊU LỰC NGANG THEO TCXD 205: 1998
chu đề: MỘT SỐVẤN ĐỀCẦN HIỂU ĐÚNG ĐỂTÍNH ĐÚNG CỌC CHỊU LỰC NGANG THEO TCXD 205: 1998

kháng chấn khối xây
3/12/2015 11:16:52 AM
tài liệu kháng chấn khối xây
chu đề: kháng chấn khối xây

Seismic behavior reinforced concrete piles under ground
3/12/2015 11:13:07 AM
Seismic behavior reinforced concrete piles under ground
chu đề: Seismic behavior reinforced concrete piles under ground

Quan hệ ứng xuất biến dạng nền đất khi chịu tải trọng động
3/12/2015 11:08:49 AM
Quan hệ ứng xuất biến dạng nền đất khi chịu tải trọng động
chu đề: Quan hệ ứng xuất biến dạng nền đất khi chịu tải trọng động

Thi công cọc khoan nhồi tường Barret- ThầyKiều Lê
1/18/2015 10:25:12 PM
Thi công cọc khoan nhồi tường Barret- Thầy Lê Kiều
chu đề: Thi công cọc khoan nhồi tường Barret- ThầyKiều Lê

Sửa chữa công trình - Thầy Lê Văn Kiểm
1/18/2015 10:20:22 PM
Hư hỏng và sửa chữa công trình
chu đề: Sửa chữa công trình - Thầy Lê Văn Kiểm

HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾNHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
1/18/2015 10:04:34 PM
HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾNHÀ CAO TẦNG  VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
chu đề: HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾNHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Kết cấu nhà cao tầng - PGS.TS Lê Thanh Huấn
1/18/2015 10:02:05 PM
Gửi mọi người tài liệu tham khảo
chu đề: Kết cấu nhà cao tầng - PGS.TS Lê Thanh Huấn

ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƯỜNG ĐỘ
12/30/2014 11:44:54 AM
ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƯỜNG ĐỘ
chu đề: ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƯỜNG ĐỘ

Xác xuất thống kê
12/28/2014 1:34:47 PM
Gửi mọi người tài liệu xác xuất thống kê
chu đề: Xác xuất thống kê

Tài liệu toán cao cấp
12/18/2014 10:07:25 PM
Gửi mọi người tài liệu Toán cao cấp A1
chu đề: Tài liệu toán cao cấp

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG
12/18/2014 9:31:59 PM
TC 5574-2012
chu đề: MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG XÂY DỰNG

7 qui tắc học tiếng anh
12/18/2014 9:26:23 PM
TOEIC_grammar_version_1_0
chu đề: 7 qui tắc học tiếng anh

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ÔXYT SẮT Fe2O3 ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH KHOÁNG TRONG ĐÁ XI MĂNG TRẮNG CÓ METAKAOLIN
12/18/2014 8:07:34 PM
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ÔXYT SẮT Fe2O3 ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH  KHOÁNG TRONG ĐÁ XI MĂNG TRẮNG CÓ METAKAOLIN
chu đề: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ÔXYT SẮT Fe2O3 ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH KHOÁNG TRONG ĐÁ XI MĂNG TRẮNG CÓ METAKAOLIN

principles of structure stability theory
12/18/2014 7:55:18 PM
up tài liệu lên mà không thấy hiển thị nên xoá, thank bạn nhiều nhé!
chu đề: principles of structure stability theory

THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
12/18/2014 7:42:02 PM
THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT  CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO
chu đề: THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG NỨT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA NỀN CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
12/18/2014 7:35:53 PM
TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA  NỀN CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
chu đề: TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA NỀN CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT

Wind Loading on Tall Buildings
12/18/2014 7:30:21 PM
Tai gio nha cao tang
chu đề: Wind Loading on Tall Buildings

Tạp chí KHCN Xây dựng số 1/2013
12/15/2014 9:51:12 AM
ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG SUẤT NGANG TRONG THÍ NGHIỆM  NÉN BA TRỤC ĐẾN CÁCH ỨNG XỬ CỦA VẬT LIỆU DẠNG HẠT MẪU
chu đề: Tạp chí KHCN Xây dựng số 1/2013

Ổn định công trình
11/17/2014 8:16:29 PM
Tài liệu ổn định công trình PGS.TS Lê Viết Giảng
chu đề: Ổn định công trình

ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH
11/17/2014 8:10:44 PM
Gửi các bạn tài liệu động lực học của PGS.TS Dương Văn Thứ
chu đề: ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH

Tài liệu hướng dẫn đồ án BTCT lớp CIE-377A,M,W
11/17/2014 8:03:20 PM
Gửi các bạn tài liệu tham khảo hướng dẫn đồ án kết cấu bê tông cốt thép
chu đề: Tài liệu hướng dẫn đồ án BTCT lớp CIE-377A,M,W

Tài liệu kết cấu gạch đá
11/17/2014 7:54:34 PM
Tài liệu kết cấu gạch đá, gửi mọi người tham khảo
chu đề: Tài liệu kết cấu gạch đá

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019