Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2011 20:11 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 244/280 (87%)
Kĩ năng: 127/200 (64%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4024
Được cảm ơn: 2027
Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


 Mình tìm được nguồn bài tập có lời giải rất hay và hữu ích, lại sát với chương trinh học ở Duy Tân cũng như các nghiệp vụ phát sinh có thực. Các bạn tham khảo nhé.

Linkdown:

 

CHƯƠNG 1 - KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

 

CHƯƠNG 2 - KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

CHƯƠNG 3 - KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 5 – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

 

CHƯƠNG 6 – KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 7 - KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Nguồn: 
http://home.sfr.vnNguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
08/11/2011 20:11 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 104/130 (80%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 884
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
1.1. Khái niệm và đối tượng kinh doanh thương mại - dịch vụ 6
1.2. Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vu 7
1.3. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại - dịch vụ. 9
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
2.1. Các khái niệm 15
2.2. Nguyên tắc ghi nhận và xử lý chênh lệch tỷ giá 18
2.3. Nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 20
2.4. Kế toán chênh lệch tỷ giá 21
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
3.1. Tổng quát 30 5
3.2.. Kế toán mua hàng hoá 32
3.3. Kế toán bán hàng hoá 42
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
4.1. Tổng quát 66
4.2. Kế toán nhập khẩu hàng hoá trực tiếp 75
4.3. Kế toán nhập khẩu uỷ thác 95
4.4. Kế toán xuất khẩu trực tiếp 102
4.5. Kế toán xuất khẩu ủy thác 110
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ
5.1. Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng 123
5.2. Kế toán kinh doanh khách sạn 135
5.3. Kế toán kinh doanh du lịch 147
5.4. Kế toán hoạt động kinh doanh vận tải 155
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
6.1. Đặc điểm ngành xây dựng 169
6.2. Kế toán hoạt động xây dựng 172
dow file đính kèm ^^
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
15/11/2011 10:11 # 3
vincent135
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/11/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Bạn ơi sao file pdf đính kèm mình tải không được
 
19/11/2011 15:11 # 4
nuta91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/11/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


các bạn ơi giải giúp mình bài này
 Khách sạn Viễn Đông, hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất là 10%, khách sạn gồm các loại phòng hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Có các số liệu liên quan đến chi phí trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau :

 

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một tài khoản ;

-Tài khoản 152 :                                                  150.000.000 đồng

-Tài khoản 154 : (số phòng dở dang):

Tài khoản 154 phòng hạn 1 :                                    30 phòng

Tài khoản 154 phòng hạn 2 :                                    10 phòng

Tài khoản 154 phòng hạn 3 :                                     50 phòng

 

Biết rằng giá thành định mức mỗi phòng hạng 1 là 300.000 đồng; hạng 2 là 200.000 đồng và hạng 3 là 100.000 đồng.

 

Tài liệu 2 : các nghiệp vụ phát sinh liên quan trong kỳ : 

1.     Chi phí nguyên vật liệu được tâp hợp trong tháng là 100.000.000 đồng, cuối kỳ kiểm kê tồn kho trị giá 50.000.000 đồng.

 

2.     Chi phí nhân công trực tiếp gồm có lương 50.000.000 đồng, các khoản trích theo lương tính vào chi phí là 22% và trừ vào lương người lao động là 8,5%.

 

3.     Chi phí sản xuất chung gồm:

 

-Tài sản cố định đang sử dụng là 6.000.000.000 đồng, khấu hao trung bình là 5%/năm.

-Công cụ dụng cụ theo bản phân bổ là 10.000.000 đồng.

-Chi phí bằng tiền khác là 15.000.000 đồng.

Tài liệu 3: tài liệu bổ sung:

 

-Số dự phòng dở dang cuối kỳ: Hạng 1 là 5 phòng, hạng 2 là 20 phòng, hạng 3 là 37 phòng.

 

-Tổng hợp tình hình số phòng đưa vào sử dụng kinh doanh trong kỳ:

 

Hạng 1: 235 phòng; giá thuê gồm VAT là 400.000 đồng/phòng.

 

Hạng 2: 420 phòng; giá thuê gồm VAT là 300.000 đồng/phòng

 

Hạng 3: 787 phòng; giá thuê gồm VAT là 200.000 đồng/phòng

 

Yêu cầu: Định khoản và tính giá thành vị. Biết rằng, công ty tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ, chi phí dở dang tính theo phương pháp định mức.

 
 
21/02/2012 13:02 # 5
vinhlele
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


 cảm ơn bạn nhiều nhé 
 
27/02/2012 21:02 # 6
duynhanpt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 27/02/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Cám ơn bạn và diễn đàn Sinh viên Đại học Duy Tân 
22/03/2012 19:03 # 7
letranquynhanh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/03/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


ừhm, không hiểu sao nữa, nhưng quỳnh anh down không được file PDF đính kèm 
24/03/2012 15:03 # 8
dangkhoa2004
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 24/03/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Bạn xem lại, không down được file pdf đính kèm. 
24/03/2012 16:03 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 244/280 (87%)
Kĩ năng: 127/200 (64%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4024
Được cảm ơn: 2027
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Trích:
Bạn xem lại, không down được file pdf đính kèm.
  Mình đã check và mọi thứ đều ổn. Nếu ko download được thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Mình sẽ gửi bài cho bạn. Thân.


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
26/03/2012 06:03 # 10
huydateh00
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 26/03/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Mình không tải được file PDF bạn cho mình xin link khác. thank
Ah lun tiện cho mình hỏi trong file đó có bài tập và bài giải của "CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA"
ko bạn nhĩ, nếu không có bạn có thể tìm, cho mình xin với. thank. 
Các thành viên đã Thank huydateh00 vì Bài viết có ích:
29/03/2012 19:03 # 11
ruaconx11
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/03/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


 File PDF DIe 
29/03/2012 21:03 # 12
thanhthaobd
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/03/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Trích:
các bạn ơi giải giúp mình bài này
 Khách sạn Viễn Đông, hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất là 10%, khách sạn gồm các loại phòng hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Có các số liệu liên quan đến chi phí trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau :

 

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một tài khoản ;

-Tài khoản 152 :                                                  150.000.000 đồng

-Tài khoản 154 : (số phòng dở dang):

Tài khoản 154 phòng hạn 1 :                                    30 phòng

Tài khoản 154 phòng hạn 2 :                                    10 phòng

Tài khoản 154 phòng hạn 3 :                                     50 phòng

 

Biết rằng giá thành định mức mỗi phòng hạng 1 là 300.000 đồng; hạng 2 là 200.000 đồng và hạng 3 là 100.000 đồng.

 

Tài liệu 2 : các nghiệp vụ phát sinh liên quan trong kỳ : 

1.     Chi phí nguyên vật liệu được tâp hợp trong tháng là 100.000.000 đồng, cuối kỳ kiểm kê tồn kho trị giá 50.000.000 đồng.

 

2.     Chi phí nhân công trực tiếp gồm có lương 50.000.000 đồng, các khoản trích theo lương tính vào chi phí là 22% và trừ vào lương người lao động là 8,5%.

 

3.     Chi phí sản xuất chung gồm:

 

-Tài sản cố định đang sử dụng là 6.000.000.000 đồng, khấu hao trung bình là 5%/năm.

-Công cụ dụng cụ theo bản phân bổ là 10.000.000 đồng.

-Chi phí bằng tiền khác là 15.000.000 đồng.

Tài liệu 3: tài liệu bổ sung:

 

-Số dự phòng dở dang cuối kỳ: Hạng 1 là 5 phòng, hạng 2 là 20 phòng, hạng 3 là 37 phòng.

 

-Tổng hợp tình hình số phòng đưa vào sử dụng kinh doanh trong kỳ:

 

Hạng 1: 235 phòng; giá thuê gồm VAT là 400.000 đồng/phòng.

 

Hạng 2: 420 phòng; giá thuê gồm VAT là 300.000 đồng/phòng

 

Hạng 3: 787 phòng; giá thuê gồm VAT là 200.000 đồng/phòng

 

Yêu cầu: Định khoản và tính giá thành vị. Biết rằng, công ty tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ, chi phí dở dang tính theo phương pháp định mức.

 

  
12/04/2012 10:04 # 13
congluan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/04/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


cam on bna rat nhieu
 
03/05/2012 16:05 # 14
histrix
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/05/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Bạn ơi cho mình xin file pdf đi. Mail mình là histrix19@gmail.com. THanks 
09/05/2012 16:05 # 15
camelia_rose
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Trích:
Trích:
Bạn xem lại, không down được file pdf đính kèm.
  Mình đã check và mọi thứ đều ổn. Nếu ko download được thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Mình sẽ gửi bài cho bạn. Thân.
Bạn ơi, vẫn download bình thường nhưng file bị lỗi sao ấy, bạn check lại đc k. Mình down về, file có 38kb à. Không thể mở đc. Bạn vui lòng check lại nha, nếu có thể, bạn gửi giúp mình vào thongnhatth@gmail.com, cảm ơn nhiều nhiều nha. 
09/05/2012 22:05 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 244/280 (87%)
Kĩ năng: 127/200 (64%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4024
Được cảm ơn: 2027
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Trích:
Trích:
Trích:
Bạn xem lại, không down được file pdf đính kèm.
  Mình đã check và mọi thứ đều ổn. Nếu ko download được thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Mình sẽ gửi bài cho bạn. Thân.
Bạn ơi, vẫn download bình thường nhưng file bị lỗi sao ấy, bạn check lại đc k. Mình down về, file có 38kb à. Không thể mở đc. Bạn vui lòng check lại nha, nếu có thể, bạn gửi giúp mình vào thongnhatth@gmail.com, cảm ơn nhiều nhiều nha.
Bạn check mail đi nhé. Mình đã gửi bài qua mail bạn rồi đó. Chúc bạn học tập tốt. 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
15/05/2012 00:05 # 17
hotai1286
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Bạn ơi, sao mìn hkhông tải về được? Bạn có thể gửi cho mình qua mail: nguyenthanhhai1286@gmail.com được không/ Cảm ơn bạn rất nhiều

 
 
18/05/2012 10:05 # 18
histrix
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/05/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Thanh bạn Hương đã send mail, nhưng có lẽ mọi người đều muốn xin bài tập KT nâng cao, phần ủy thác xuất nhập khẩu + DN xây lắp, còn phần bạn post thì mọi người có thể down tốt. ^^, bài của anh( chị) Sinhvienkhoa17 post, nhưng mọi người down về nhưng xem k được ấy bạn.
 
20/05/2012 11:05 # 19
levi09
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/10/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


Bạn ơi cho mình xin file phần doanh nghiệp thương mại vs xây lắp.

Email: vill.buh@gmail.com

Thanks in advance!!!!!!
 
25/05/2012 21:05 # 20
mylove91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/05/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính


ban oi minh ko tai duoc ban gui cho minh dc ko

dia chi cua minh la "huyendao.tb"
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016