Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/06/2011 11:06 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế vi mô


Trường Đại Học Duy Tân

Khoa QTKD

Đề Thi Kế Thúc Học Phần

Căn Bản Kinh Tế Vi Mô

Khối Lớp:K16dcd

Thời gian:90 phút

Đề số

01

Phần I:Lý thuyết

1.Trả lời đúng sai giải thích(1.5 điểm)

Câu1.Kinh tế vi mô nghiên cứu những vấn đề về thị trường cung cầu hàng hóa cá nhân,hộ gia đình và doanh nghiệp còn kinh tế học vĩ mô nghiên cứu những vấn đề can thiệp của chính phủ

Câu 2.Nếu giá hàng hóa tăng 10% làm lượng cầu giảm 15% ta nói hệ số co giãn của cầu theo giá là kém co giãn

Câu 3.Nếu lượng cung lớn hơn lượng cầu ta nói thị trường đang ở trạng thái dư thừa

2.Lựa chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1.Nếu thu nhập tăng,bạn quyết định mua một loại hàng hóa mà tốc độ tăng thu nhập nhỏ hơn tốc độ tiêu dùng hàng hóa đó chúng ta kết luận hàng hóa đó là loại hàng.

a.Hàng thông thường

b.Hàng cao cấp

c.Hàng thiết yếu

d.Hàng thứ cấp

Câu 2.Khi giá của một hàng hóa tăng 10% lượng cầu của hàng hóa đó giảm 10% thì hệ số co giãn theo giá của nó là

a.2

b.3

c.4

d.Không có đáp án đúng

Câu 3.Một hãng cạnh tranh độc quyền tối đa hóa lợi nhuận nếu chi phí cận biên MC bằng

a.P và P> AVC min

 b.P và P>AFC min

c.AVC min

d.MR

Câu 4.Nếu Edp<1 thì hệ số co giãn của cầu theo giá là

a.Co giãn mạnh

b.Kém co giãn

c.Co giãn đơn vị

d.Không co giãn

Câu 5.Mức sản lượng làm tối đa hóa doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo  là mức sản lượng đạt được khi.

a.MR=MC

b.MR=0

c.P=MC

d.P=MR

Phần 2(1,5 đ)Sử dụng thông tin sau trả lời câu hỏi 6,7,8

6.Hàm số cầu thị trường

a.P=22000-500Qd

b.P=-1/2Q+2200

c.P=-1/20Q+2200

d.P=1/20Q+2200

Câu 7.Chỉ một xí nghiệp duy nhất sản xuất sản phẩm X có hàm chi phí sản xuất là TC=1/10Q2+400Q+3000000.Hàm chi phí biên của xí nghiệp là

a.MC=2/10Q+400

b.MC=1/10Q +400

c.MC=-1/10Q+22000

d.MC=-1/5Q+400

Câu 8.Để đạt được lợi nhuận tối đa,xí nghiệp ấn định giá và lượng bán ra là

a.P=1800,Q=7200

b.P=1900,Q=6000

c.P=1925,Q=5500

d.P=1800,Q=2120

Phần II Bài tập (6 điểm)

Câu số 1.(4 đ)Một hãng doanh nghiệp gặp đường cầu là Q=50-P và hàm cung có dạng là Q=10+P

a.Xác định trạng thái cân bằng thị trường.Tính thu nhâp của doanh nghiệp

b.Xác định hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng thị trường.

c.Giả sử khi chính phủ đánh t=2đvt/sp.Xác định trạng thái cân bằng thị trường khi có thuế

d.Phản ánh các kết quả trên đồ thi

Câu 2(2đ).Một người  kết hợp tiêu dùng  hai hàng hóa X và Y với hàm tổng lợi ích cho trước là TU=X(Y-2).Tại thời điểm tiêu dùng tối ưu thì Px=20000 và Py=10000

a.Hãy xác định giá hàng hóa tiêu dùng để tối đa hóa lợi ích.Biết rằng số tiền người này bỏ ra để mua hai hàng hóa là 300000.Tính mức lợi ích đạt được

b.Khi thu nhập tăng lên và số tiền mua hàng hóa là 600.000 đồng.Hãy xác định lượng tiêu dùng tối ưu mới và lợi ích đạt được

Lưu ý:Sinh viên không sử dụng tài liệu

Tổ bộ môn

Nguyễ Ngọc Quý

GV Ra đề

ĐT:0905424620 Trương Hoàng Hoa DuyênNguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Các thành viên đã Thank sevenrock vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016