Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/12/2012 10:12 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 47/310 (15%)
Kĩ năng: 288/320 (90%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4697
Được cảm ơn: 5248
Mối liên hệ giữa các phương pháp kế toán


- Mối quan hệ giữa pp tài khoản với phương pháp kiểm kê (kế toán không có phương pháp này) 
- Mối quan hệ giữa pp TK và pp chứng từ: Pp chứng từ cung cấp cơ sở và bằng chứng để kế toán ghi vào sổ kế toán bằng phương pháp TK. Để kiểm tra tính chính xác  và xác thực của các số liệu trên sổ kế toán (sản phẩm của pp TK) thì phải căn cứ vào chứng từ (kết quả của phương pháp chứng từ
- Mối quan hệ giữa pp TK và pp tổng hợp cân đối: Khi đi thực hiện pp tổng hợp cân đối, kế toán sẽ lập các báo cáo kế toán tổng thể và chi tiết. Cơ sở để lập các báo cáo này là số liệu trên các TK (sản phẩm của phương pháp TK).

 

Mỗi phương pháp kế toán có vị trí, chức năng nhất định, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sử lý và cung cấp các thông tin trên báo cáo kế toán và giữa chúng có quan hệ chặc chẽ với nhau thể hiện ở trình tự vận dụng các phương pháp kế toán. Phương pháp kế toán này làm tiền đề cho phương pháp kế toán kia và ngược lại tạo thành một phương pháp kế toán hoàn chỉnh. Cụ thể khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán phải lập chứng từ để minh chứng cho nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra và hoàn thành. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ được phản ánh vào các sổ kế toán có liên quan bằng cách vận dụng mối quan hệ đối ứng tài khoản và ghi kép. Mặt khác, việc ghi chép kế toán vào các tài khoản và sổ sách liên quan phải được ghi chép bằng thước đo giá trị, do đó cần tiến hành tính giá các đối tượng kế toán nhằm xác định đúng giá trị tài sản mà không có một sai xót trọng yếu nào. Cuối kỳ kinh doanh kế toán phát họa nên bức tranh tổng thể về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, cần phải sử dụng phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán để cung cấp những thông tin tổng quát nhất và những thông tin phản ánh thực chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ các sổ sách kế toán. Đồng thời kế toán phải sử dụng phương pháp kiểm kê tài sản để xác định được giá trị hợp lý của tài sản khi trình bày trên báo cáo tài chính.

 

Kiểm kê chỉ là một kỹ thuật, thao tác nghiệp vụ. Khi thực hiện kiểm kê người ta thực hiện tất cả các pp: chứng từ, TK & ghi kép, tính giá, tổng hợp cân đối. 
Ví dụ: kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ người ta phải làm các việc:
- Cân đo, đong, đếm hàng tồn kho và lập chứng từ kiểm kê: pp chứng từ
- Tính giá trị hàng thực tế tồn kho theo số lượng kiểm kê: pp Tính giá
- Ghi vào sổ chi tiết hàng tồn kho: pp TK và ghi kép
- Lập báo cáo kiểm kê: pp tổng hợp cân đối.
Nên việc hiểu kiểm kê là một phương pháp kế toán là không chính xác.

 

 NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016