Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/04/2010 09:04 # 1
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 12/140 (9%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 922
Được cảm ơn: 2268
[Giáo Trình] môn Kinh tế lượng.


Tài liệu Kinh tế lượng

MỤC LỤC Trang
CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU3
1.1.Kinh tế lượng là gì?3
1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng4
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng8
1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9
CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
2.1.Xác suất11
2.2.Thống kê mô tả23
2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng25
2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30
CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN
3.1.Giới thiệu39
3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu41
3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS44
3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy48
3.5.Định lý Gauss-Markov52
3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R252
3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến54
3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng56
CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI
4.1. Xây dựng mô hình60
4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội61
4.3. và hiệu chỉnh64
4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình64
4.5. Quan hệ giữa R2 và F65
4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy65
4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)66
CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HỒI QUY
5.1. Đa cộng tuyến72
5.2. Phương sai của sai số thay đổi74
5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)80
5.4. Lựa chọn mô hình81
CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản84
6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình84
6.3. Mô hình tự hồi quy85
6.4. Mô hình có độ trễ phân phối85
6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy88
6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy88
CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ
7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian90
7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn92
7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản93
7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo94
7.5. Một ví dụ bằng số95
7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA96
Các bảng tra Z, t , F và 2101
Tài liệu tham khảo105

code : www.box.net/shared/l7yr2ggt42

Bài tập:  www.box.net/shared/kafkfdo24s


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo

 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016