Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/12/2009 12:12 # 1
longcao
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 12/12/2009
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 55
[Bài tập] Thị Trường Chứng Khoán


Up bởi: barbie

Công ty cổ phần KFC có tình hình như sau:
1. Công ty đã phát hành 2 loại cổ phiếu:
- Cổ phiếu thường: 3.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu.
- Cổ phiếu ưu đãi (loại tích lũy và không tham dự): 100.000 cổ phiếu, mệnh giá 20.000 đ/cổ phiếu, cổ tức là 15%/ năm.
2. Công ty phát hành 100.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá là 100.000 đ/trái phiếu, lãi suất 12%/ năm, lãi trả sau, thời hạn 5 năm (từ ngày 1/1/N-2 đến ngày 31/12/N+2). Hệ số chuyển đổi là 1:5, thời hạn chuyển đổi 31/12/N+1.
3. Ngày 20/2/N, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 20.000 cổ phiếu thường.
4. Số liệu Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N như sau:
- Tổng giá trị tài sản: 70.000 triệu đồng
- Tổng nợ: 15.000 triệu đồng (không bao gồm nợ cổ tức ưu đãi)
5. Trong năm N công ty đạt được mức lợi nhuận trước thuế là 15.000 triệu đồng.
Yêu cầu:
1. Xác định giá trị sổ sách 1 cổ phiếu thường của công ty tại thời điểm 31/12/N?
2. Tính hệ số giá trên thu nhập (P/E), hệ số giá trên thư giá (M/B), hệ số chi trả cổ tức của Công ty?
3. Tại thời điểm 31/12/N+1 nhà đầu tư A nắm giữ 10.000 trái phiếu, theo anh (chị) nhà đầu tư A có nên chuyển đổi sang cổ phiếu thường hay không? vì sao?
Biết rằng:
- Chi phí kinh doanh của Công ty trong năm đều hợp lý, hợp lệ.
- Năm N-1 công ty HĐKD không hiệu quả, thua lỗ 2.000 triệu đồng, do vậy cổ tức của cổ đông ưu đãi năm N-1 vẫn chưa được thanh toán. Số lỗ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế năm N.
- Giá cổ phiếu của công ty trên thị trường ngày 31/12/N là 27.000 đồng/CP.
- Hội đồng quản trị Công ty công bố chi trả cổ tức cho các cổ đông thường năm N với mức bằng 12% mệnh giá cổ phiếu.
- Công ty dự tính tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm ổn định ở mức 10%.
- Tỉ lệ chiết khấu 15%/năm.
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%
 
Các thành viên đã Thank longcao vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016