Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/08/2011 13:08 # 1
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 43/100 (43%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 493
[Bài Tập] Kiểm toán tài chính


BÀI TẬP BỔ SUNG
MÔN: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
Câu 1: Khi kiểm tra các nghiệp vụ thu tiền KTV thấy có 1 nghiệp vụ rút tiền gửi có kỳ hạn về nhập quỹ là 100 triệu. Lãi suất của khoản tiền gửi là 12%/1 năm, lãi suất nhận 1 lần khi đáo hạn, ngân hàng đã trả bằng tiền mặt khi kế toán rút 100 triệu. Kế toán chỉ hạch toán tăng tiền mặt, giảm TGNH.
Câu 2: Khi góp thêm 100 triệu vào công ty liên kết A bằng tiền gửi ngân hàng thì tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết vào công ty A là 55%. Kế toán đã hạch toán nghiệp vụ trên là ghi Nợ TK 223, ghi có TK 112.
Câu 3: DN đem 1 TSCĐ hữu hình đi góp vốn vào công ty liên kết B. Nguyên giá là 2000 triệu, giá trị còn lại là 1500 triệu. Giá trị của TSCĐ được hội đồng đánh giá là 1400 triệu. Kế toán đã phản ánh khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại và giá do hội đồng đánh giá vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
Câu 4:Góp vốn bằng hàng tồn kho vào cơ sở liên doanh C. Giá trị lô hàng là 800 triệu, giá do hội đồng đánh giá lại là 900 triệu. Biết tỷ lệ góp vốn của DN trong cơ sở liên doanh B là 30%. Kế toán đã phản ánh chênh lệch giữa giá trị còn lại và giá trị do hội đồng đánh giá với cơ sở liên doanh B vào 515. Biết vào ngày 31/12 cơ sở B đã bán toàn bộ lô hàng này rồi.
Câu 5: DN đã thuê ngoài sửa chữa TSCĐ của bộ phận quản lý khi TSCĐ này bị hỏng với chi phí sửa chữa là 600 triệu, thuế 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Khoản chi phí này đã được trích trước 500 triệu. Khi TSCĐ sửa chữa xong kế toán đã hạch toán toàn bộ chi phí sửa chữa vào chi phí quản lý.
Câu 6.Ngày 10/8 DN tiến hành nâng cấp TSCĐ A của bộ phận bán hàng. Biết nguyên giá trước nâng cấp là 300 triệu, tỷ lệ khấu hao lũy kế là 12%. Ngày 1/12 sau khi nâng cấp hoàn thành, TSCĐ đã đưa vào sử dụng. Chi phí nâng cấp là 200 triệu, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Sau khi nâng cấp tỷ lệ khấu hao lũy kế của TSCĐ này không còn 12% nữa mà là 18%. Toàn bộ chi phí nâng cấp kế toán hạch toán vào chi phí quản lý.
Câu 7: Ngày 12/7 nhận thông báo chia lãi từ công ty con A, công ty liên kết B và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát C. Kế toán đã bỏ sót nghiệp vụ này. Cụ thể như sau:
-         Công ty con A: 100 triệu. DN để lại đầu tư tăng vốn công ty con A.
-         Công ty liên kết B: 80 triệu
-         Cơ sở kinh doanh C: 60 triệu và đã nhận bằng TGNH.
Câu 8: 31/9 DN quyết định thu hồi vốn từ cơ sở kinh doanh C. Số vốn đã góp: 5 tỷ đồng. Số vốn thu hồi bằng TGNH 4,4 tỷ. Số còn lại không thể thu hồi. Kế toán chỉ ghi giảm giá trị cơ sở C là 4.4 tỷ.
Câu 9: DN mua cổ phiếu của công ty D, trả bằng TGNH, giá trị cổ phiếu là 300 triệu. Sau khi mua cổ phiếu DN nắm 15% quyền kiểm soát của công ty D. Kế toán ghi tăng TK 223.
Câu 10: 31/12 DN bán toàn bộ cổ phiếu mua của công ty D. Giá trị thu hồi bằng TGNH là 260 triệu. Kế toán không hạch toán
 

Sức mạnh nằm trong tay ta


 
Các thành viên đã Thank Barbie vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016