Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/08/2011 18:08 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
[Bài Tập] Xác Suất Thống Kê


 


Xác suất thống kê                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Các thành viên đã Thank VODOIk16kkt vì Bài viết có ích:
09/02/2012 17:02 # 2
lythaonguyen
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/02/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Bài Tập] Xác Suất Thống Kê


 cam on nhieu nge 
23/08/2012 23:08 # 3
dieulinh_xjnh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/08/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Bài Tập] Xác Suất Thống Kê


dowlod ve k doc duoc nua. hjc
 
06/12/2012 23:12 # 4
arsenalxt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 06/09/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Bài Tập] Xác Suất Thống Kê


Cám ơn nhiều nhé

Mình đang cần cái này
 
23/05/2013 16:05 # 5
lilynn
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 18/03/2013
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: [Bài Tập] Xác Suất Thống Kê


Mình update thêm Bài tập xác suất thống kê - kèm lời giải chi tiết nhé:

 

Chương I: BỔ TÚC VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP (2 tiết)

 

I.1. Các khái niệm : Nguyên lý đếm, Chỉnh hợp, Tổ hợp, Hoán vị.

I.2. Cách tính.

I.3. Công thức Newton

 

Chương II: CÁC KHÁI NIỆM VỀ XÁC SUẤT (9 tiết)

 

II.1. Biến cố và quan hệ giữa các biến cố

II.1.1. Phép thử ngẫu nhiên. Biến cố rỗng (không thể có), biến cố chắc chắn, biến cố ngẫu nhiên

II.1.2. Tổng, tích, hiệu các biến cố. Biến cố xung khắc, đối lập.

II.1.3. Nhóm đầy đủ các biến cố – quy tắc đối ngẫu

II.2. Xác suất

II.2.1. Định nghĩa xác suất các dạng: cổ điển, thống kê, hình học.

II.2.2. Các tiên đề của các lý thuyết xác suất

II.2.3. Các tính chất của xác suất. Công thức cộng xác suất

II.3. Xác suất có điều kiện

II.3.1. Định nghĩa

II.3.2. Công thức nhân xác suất – Tính độc lập của các biến cố

II.3.4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

II.3.4. Dãy phép thử Bernoulli. Xác suất Pn(k,p) – Số k có khả năng nhất

 

Chương III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM PHÂN PHỐI (10 tiết)

 

III.1. Đại lượng ngẫu nhiên (1 chiều)

III.1.1. Định nghĩa, phân loại: rời rạc, liên tục

III.1.2. Bảng phân bố xác suất, hàm mật độ

III.2. Hàm phân phối

III.2.1. Định nghĩa, tính chất

III.2.2. Liên hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ

III.2.3. Tính xác suất thông qua hàm phân phối, hàm mật độ

III.3. Một số phân phối thường gặp: siêu bội, nhị thức, Poisson, đều, chuẩn, student, c2.

III.4. Vectơ ngẫu nhiên và hàm phân phối

 

Chương IV: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN (14 tiết)

 

IV.1. Kỳ vọng

IV.2. Phương sai

IV.3. Moment, Median, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn.

IV.4. Các đặc trưng khác của vectơ ngẫu nhiên

IV.4.1. Covarian, ma trận moment

IV.4.2. Hệ số tương quan

IV.5. Ứng dụng của định lý giới hạn

IV.5.1. Công thức tính gần đúng Pn(k,p) thông qua F(x)

IV.5.2. Công thức tính gần đúng P(a

 

Phần II: THỐNG KÊ

 

Chương V: LÝ THUYẾT MẪU (4 tiết)

 

V.I. Các phương pháp lấy mẫu – mẫu ngẫu nhiên

V.2. Phân phối thực nghiệm

V.3. Các đặc trưng mẫu: file:///C:/Users/PO/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif, s2 , Fn, cách tính

V.4. Sai số quan sát, sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên.

 

Chương VI: ƯỚC LƯỢNG (9 tiết)

 

VI.1. Định nghĩa ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả.

VI.2. Ước lượng hợp lýcực đại

VI.3. Bài toán ước lượng khoảng

VI.3.1. Ước lượng khoảng cho giá trị trung bình

- Tập chuẩn khi biết phương sai

- Tập chuẩn khi không biết phương sai

- Mẫu lớn

VI.3.2. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ (xác suất)

- Trường hợp mẫu nhỏ

- Trường hợp n ³ 100, f ³10 và n-f ³ 10

 

Chương VII: VÀI BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐƠN GIẢN (9 tiết)

VII.1. Đặt bài toán. Sai lầm loại I, II.

VII.2. So sánh hai giá trị trung bình

VII.2.1. Hai tập chuẩn

VII.2.2. Mẫu lớn

VII.3. So sánh hai tỷ lệ

VII.4. Kiểm định theo tiêu chuẩn c2

VII.4.1. Kiểm định sự phù hợp đối với một phân phối lý thuyết

VII.4.2. Kiểm định tính độc lập giữa hai đại lượng ngẫu nhiên

 

Chương VIII: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY (3 tiết)

 

VIII.1. Hệ số tương quan mẫu

VIII.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm

Chương I: BỔ TÚC VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP (2 tiết)

 

I.1. Các khái niệm : Nguyên lý đếm, Chỉnh hợp, Tổ hợp, Hoán vị.

I.2. Cách tính.

I.3. Công thức Newton

 

Chương II: CÁC KHÁI NIỆM VỀ XÁC SUẤT (9 tiết)

 

II.1. Biến cố và quan hệ giữa các biến cố

II.1.1. Phép thử ngẫu nhiên. Biến cố rỗng (không thể có), biến cố chắc chắn, biến cố ngẫu nhiên

II.1.2. Tổng, tích, hiệu các biến cố. Biến cố xung khắc, đối lập.

II.1.3. Nhóm đầy đủ các biến cố – quy tắc đối ngẫu

II.2. Xác suất

II.2.1. Định nghĩa xác suất các dạng: cổ điển, thống kê, hình học.

II.2.2. Các tiên đề của các lý thuyết xác suất

II.2.3. Các tính chất của xác suất. Công thức cộng xác suất

II.3. Xác suất có điều kiện

II.3.1. Định nghĩa

II.3.2. Công thức nhân xác suất – Tính độc lập của các biến cố

II.3.4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

II.3.4. Dãy phép thử Bernoulli. Xác suất Pn(k,p) – Số k có khả năng nhất

 

Chương III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM PHÂN PHỐI (10 tiết)

 

III.1. Đại lượng ngẫu nhiên (1 chiều)

III.1.1. Định nghĩa, phân loại: rời rạc, liên tục

III.1.2. Bảng phân bố xác suất, hàm mật độ

III.2. Hàm phân phối

III.2.1. Định nghĩa, tính chất

III.2.2. Liên hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ

III.2.3. Tính xác suất thông qua hàm phân phối, hàm mật độ

III.3. Một số phân phối thường gặp: siêu bội, nhị thức, Poisson, đều, chuẩn, student, c2.

III.4. Vectơ ngẫu nhiên và hàm phân phối

 

Chương IV: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN (14 tiết)

 

IV.1. Kỳ vọng

IV.2. Phương sai

IV.3. Moment, Median, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn.

IV.4. Các đặc trưng khác của vectơ ngẫu nhiên

IV.4.1. Covarian, ma trận moment

IV.4.2. Hệ số tương quan

IV.5. Ứng dụng của định lý giới hạn

IV.5.1. Công thức tính gần đúng Pn(k,p) thông qua F(x)

IV.5.2. Công thức tính gần đúng P(a

 

Phần II: THỐNG KÊ

 

Chương V: LÝ THUYẾT MẪU (4 tiết)

 

V.I. Các phương pháp lấy mẫu – mẫu ngẫu nhiên

V.2. Phân phối thực nghiệm

V.3. Các đặc trưng mẫu: file:///C:/Users/PO/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif, s2 , Fn, cách tính

V.4. Sai số quan sát, sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên.

 

Chương VI: ƯỚC LƯỢNG (9 tiết)

 

VI.1. Định nghĩa ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả.

VI.2. Ước lượng hợp lýcực đại

VI.3. Bài toán ước lượng khoảng

VI.3.1. Ước lượng khoảng cho giá trị trung bình

- Tập chuẩn khi biết phương sai

- Tập chuẩn khi không biết phương sai

- Mẫu lớn

VI.3.2. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ (xác suất)

- Trường hợp mẫu nhỏ

- Trường hợp n ³ 100, f ³10 và n-f ³ 10

 

Chương VII: VÀI BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐƠN GIẢN (9 tiết)

VII.1. Đặt bài toán. Sai lầm loại I, II.

VII.2. So sánh hai giá trị trung bình

VII.2.1. Hai tập chuẩn

VII.2.2. Mẫu lớn

VII.3. So sánh hai tỷ lệ

VII.4. Kiểm định theo tiêu chuẩn c2

VII.4.1. Kiểm định sự phù hợp đối với một phân phối lý thuyết

VII.4.2. Kiểm định tính độc lập giữa hai đại lượng ngẫu nhiên

 

Chương VIII: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY (3 tiết)

 

VIII.1. Hệ số tương quan mẫu

VIII.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm

 

Link download http://www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-xac-suat-thong-ke-kem-loi-giai-chi-tiet-201022

 .:Cute & Design:.


 
Các thành viên đã Thank lilynn vì Bài viết có ích:
06/06/2013 12:06 # 6
warmkid
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 02/12/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Bài Tập] Xác Suất Thống Kê


thanks các bạn ! có tài liệu và bài làm mới có lời giải thì up tiếp lên nha. Thanks so much !
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016