Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/09/2010 11:09 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 140/160 (88%)
Kĩ năng: 75/170 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1340
Được cảm ơn: 1435
[ebook] một số câu hỏi kiểm toán căn bản


 


 

 

 

 

Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm

những lĩnh vực nào?

Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?

Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?

Câu 4: Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi

tiết?

Câu 5: Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?

Câu 6: Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến

khách hàng được kiểm toán?

Câu 7: Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán?

 

Câu 8: Phân biệt kiểm toán với kiểm tra kế toán?

Câu 9: Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm

toán cung cấp là gì?

 

Câu 10: Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?
Câu 11: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?
Câu 12: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?

Câu 13: Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?

 

Câu 14: Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào?
Câu 15: Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót?
Câu 16: Bản chất, mục đích, nội dung kiểm toán tuân thủ?

Câu 17: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và

kiểm toán nội bộ?

Câu 18: Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?

Câu 19: Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?

Câu 20: Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?

Câu 21: Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?

Câu 22: Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao?

Câu 23: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng

yếu?

Câu 24: Rủi ro trong kiểm toán? Ảnh hưởng của rủi ro kiểm toán đối với công việc

của kiểm toán viên?

 

Câu 25: Nêu nội dung phân loại kiểm toán?
Câu 26: Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng?
Câu 27: Trình bày nội dung phương pháp kỹ thuật điều tra hệ thống?
Câu 28: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ?

Câu 29: Có những loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ những trường hợp áp dụng

từng loại báo cáo kiểm toán?

Câu 30: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước?

Câu 31: Trình bày nội dung phương pháp phân tích tổng quát?

Câu 32: Kiểm tra đối chiếu sự khớp đúng về số liệu giữa các báo cáo tài chính với nhau

 

 

 

 

 

 

 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
14/09/2010 12:09 # 2
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Một số câu hỏi ôn kiểm toán căn bản


chị coixuong không có đáp án lun ah


                                              

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2016